Secundair Onderwijs LOBR (Turnhout)

Beste directie, stagecoördinator, mentor, stagebegeleider
U vindt hier zowel algemene als inhoudelijke informatie over de stages van onze studenten in fase 1, 2 en 3 van de opleiding Lerarenopleiding Bachelor Secundair Onderwijs Lichamelijke opvoeding / bewegingsrecreatie alsook de bijhorende (evaluatie)documenten. Directies en stagecoördinatoren secundair onderwijs kunnen eveneens terecht op lerarenstage.be voor het beheren van stage-aanvragen.
In het stage-infoboek vindt u meer toelichting bij het stageconcept, de algemene afspraken in verband met praktijk in de opleiding en de specifieke opbouw van praktijk per fase. De stagekalender geeft een overzicht van de stageweken en de bijhorende observatie- en participatiemomenten voor elke fase.
Voor de evaluatie van het vak LO en het vak BR gebruiken we één document. De hoofdrubrieken verwijzen naar de opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR), scoor dit zeker. De tabellen onder de hoofdrubrieken vormen een meer gedetailleerde kijkwijzer om de les te observeren. Ze verwoorden waar de student in iedere fase (1, 2 of 3 in de eerste kolom) moet staan met de realisatie van de basiscompetenties/OLR’s (groeilijnen). Als een aspect minder opvalt, duid je niets aan. Anders scoor je met G, V, NV, NO of O.
Driejarige opleiding - BASO LOBR
Mentoren vinden hieronder per fase meer informatie en de verschillende feedback- en evaluatiedocumenten terug:
Tweejarige opleiding - BASO LOBR
De tweejarige opleiding is voor studenten die al een bachelordiploma hebben maar geen onderwijsbevoegdheid hebben.
Praktijk bijkomend vak
De opleiding bijkomend vak is voor studenten die al een onderwijsbevoegdheid (al dan niet voor secundair onderwijs) hebben. Praktijk voor deze studenten richt zich dan enkel op het verwerven van de lesgebonden competenties binnen LO.