Organisatie en Management (Geel)

Bent u op zoek naar een stagestudent uit de opleiding Bachelor in Organisatie & Management? Dan bent u op de startpagina van Organisatie & Management TM Kempen aan het juiste adres.
Eén bachelor, zes trajecten
Binnen de driejarige bacheloropleiding Organisatie & Management hebben we vijf keuzetrajecten. In het tweede en derde jaar lopen onze studenten stage binnen één van die trajecten of lopen ze een algemene Office Management stage.
Stage in het derde jaar
In het derde jaar lopen onze studenten dertien weken stage als afsluiter van hun bacheloropleiding. Deze periode kan uitgebreid worden als de student tijdens de stage nog vakken moet volgen. De student loopt dan per week een aantal uur minder stage, maar de stageperiode wordt wel verlengd tot maximum vijftien weken. Studenten die een verkort traject volgen, hebben een kortere stageperiode van 35 dagen, omdat ze al een diploma behaalden en al stage gelopen hebben.
Er zijn twee stageperiodes voorzien:
  • De reguliere stageperiode van februari tot mei
  • De afwijkende stageperiode van september tot december
Stageafspraken
Om alles vlot te laten verlopen, hebben we ook enkele stageafspraken opgesteld. Wat verwachten we van u?
De stageplaats:
  • zorgt ervoor dat de stagiair stage kan lopen in een reële en professionele werkomgeving en dat er voldoende leerkansen zijn voor de student.
  • stelt een stagementor aan die de stagiair tijdens de hele stage begeleidt en opvolgt.
  • formuleert een takenpakket voor de 5 rollen die een groepering zijn van de leerresultaten.
  • zorgt dat de werklast voor de stagiair overeenkomt met die van een normale werkweek.
Meer gedetailleerde info over de stage vindt u in de stagerichtlijnen.
Stage in het tweede jaar
Om kennis te maken met het werkveld gaan onze tweedejaars op inloopstage. De studenten Health Care Management gaan vier weken op stage. De studenten van de andere trajecten hebben een inloopstage van twee weken. Deze stage dient aan te sluiten bij het specifieke traject.
Interesse?
Heeft u een interessante stageopdracht voor onze studenten Office Management? Registreer u dan via deze link. Na de registratie ontvangt u van ons een mail en kan u de stageopdracht doorgeven.