Zelfregistratie
Welkom bij de zelfregistratie-wizard voor stagebedrijven/stageorganisaties.
Het doorlopen van deze wizard neemt slechts een 5 tal minuutjes in beslag, en zal uit de volgende 4 stappen bestaan:
Stap 1: Keuze opleidingen
Stap 2: Opgeven algemene bedrijfsgegevens
Stap 3: Opgeven contactpersonen
Stap 4: Bevestiging registratie
Na het doorlopen van deze 4 stappen zullen onze medewerkers je registratie zo snel mogelijk nakijken. Als deze controle afgerond is, zal elke contactpersoon (opgegeven in stap 3) vervolgens logingegevens toegestuurd krijgen waarmee later beschikbare stageplaatsen opgegeven kunnen worden, en ook eventuele adreswijzigingen of wijzigingen van contactpersonen zelf aangepast kunnen worden.