Sport- en Cultuurmanagement (Turnhout)

Welkom op de informatiepagina van Sport- en cultuurmanagement, campus Turnhout.
Onze opleiding heeft 2 trajecten, nl. het traject 'on campus' en het afstandstraject.
Voor beide opleidingen zijn er 2 stageperiodes opgenomen in het curriculum.
In het traject 'on campus':
 • Exploratiestage
  • Voor studenten van Fase 2
  • Duurtijd: 8 weken, 4 dagen per week, de studenten volgen nog 1 dag per week les op de campus
  • Periode: Februari - maart
 • Afstudeerstage
  • Voor studenten van Fase 3
  • Duurtijd: 11 weken, 5 dagen per week
  • Periode: half maart - mei
In het afstandstraject:
 • Exploratiestage
  • Voor studenten van Fase 2
  • Duurtijd: 32 dagen of +/-245 uur, vrij te plannen tussen half oktober en half mei
 • Afstudeerstage
  • Voor studenten van Fase 3
  • Duurtijd: 11 weken of +/-405 uur, vrij te plannen tussen half oktober en eind mei
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • Uw organisatie situeert zich in de sport-, cultuur-, evenementen- of vrijetijdssector.
 • Is uw organisatie een sportclub, kan u enkel een stageplaats aanbieden als uw club in eerste divisie speelt. Voor voetbal laten we clubs toe van eerste en tweede divisie.
 • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage.
 • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving. (Thuiswerk is toegestaan bij de Afstudeerstage voor maximum 1 dag per week of voor maximum 20% van de stageduur)
 • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
 • De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de domeinspecifieke leerresultaten (= competenties) van de afstudeerrichting.
Gedetailleerde informatie over het verloop, de organisatie en de evaluatie van de stage vindt u in volgende bestanden:
Vooraleer u stageopdrachten kunt doorgeven, moet u zich éénmalig registreren via deze link. Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Kempen en de student) zijn vastgelegd.