Toegepaste Informatica / Elektronica-ICT (Geel)

De studenten van de opleidingen Bachelor in de Toegepaste Informatica en Bachelor in Elektronica-ICT van Thomas More Kempen gaan in het laatste jaar van hun driejarige opleiding 13 weken op stage, van eind februari tot eind mei.
Wij trachten zoveel mogelijk bedrijven te vinden die voldoen aan de volgende voorwaarden voor een succesvolle stage:
  • 1. een uitdagend project aanbieden op niveau van onze studenten,
  • 2. beschikken over mensen met de gepaste praktijkervaring die onze studenten kunnen begeleiden bij de realisatie,
  • 3. de nodige infrastructuur (werkplek en apparatuur) ter beschikking kunnen stellen voor de uitvoering van de opdracht.
De stageopdracht kan van zeer uiteenlopende aard zijn: .Applicatieontwikkeling, BI (Business Intelligence), Datavisualisatie, Cyber Security, ERP-systemen, IT-infrastructuur, Document Management Systems en loT-devices (zoals bvb Raspberry Pi, Arduino, ...).
Via de link IT Factory kan u doel en inhoud van de beide opleidingen vinden.
Elke student kiest uit de aangeboden stageopdrachten. Het is dus van belang dat u een (of meerdere) opdracht(en) registreert en deze goed omschrijft op maat van de student. Na registratie en/of inloggen gelieve eerst het aantal stageplaatsen aan te geven (= hoeveel studenten u kan ontvangen voor een bepaalde stageopdracht) en vervolgens de stageopdracht te beschrijven. Indien u zelf de stage niet begeleidt, kan u ook al de contactgegevens van de begeleider ingeven maar dit is niet verplicht.
Vanaf het begin van het academiejaar (half september) zetten we de opdrachten beschikbaar voor de studenten. U kan vanzelfsprekend ook later opdrachten registreren maar dan worden ze ook later bekend gemaakt aan de studenten en is er minder kans dat een student voor uw opdracht kiest.
Tot half november hebben de studenten tijd om te solliciteren voor een stageopdracht en zelf een stage te regelen. Hebben zij na half november nog geen stagecontract, dan zal de stagecoördinator in overleg met student en stagebedrijf een stage regelen.
Wij kijken alleszins uit naar een vlotte en duurzame samenwerking en danken u nu reeds voor het vertrouwen dat u stelt in onze opleiding.