Toegepaste Informatica / Elektronica-ICT / Applied Computer Science (Geel)

De studenten van de opleidingen Bachelor in de Toegepaste Informatica, Bachelor in Elektronica-ICT en Bachelor in Applied Computer Science van Thomas More Kempen gaan in het laatste jaar van hun opleiding op stage. Voor de gewone studenten is dit van eind februari tot eind mei. Voor de werkende studenten is dit van eind januari tot begin juni.
De gewone studenten gaan full time op stage en zijn in principe altijd aanwezig op de stageplaats gedurende de werkdagen.
De werkstudenten gaan ENKEL op vrijdag naar de stageplaats maar zij werken elke week naast die vrijdag nog 2 werkdagen (verspreid over weekeind en avonduren) thuis aan hun stageopdracht.
Wij trachten zoveel mogelijk bedrijven te vinden die voldoen aan de volgende voorwaarden voor een succesvolle stage:
  • 1. een uitdagend project aanbieden op niveau van onze studenten,
  • 2. beschikken over mensen met de gepaste praktijkervaring die onze studenten kunnen begeleiden bij de realisatie,
  • 3. de nodige infrastructuur (werkplek en apparatuur) ter beschikking kunnen stellen voor de uitvoering van de opdracht.
Als uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet, kan u zich registreren aan de hand van volgende link: https://stages.thomasmore.be/Stageportaal/StartZelfregistratie.aspx.
De stageopdracht kan van zeer uiteenlopende aard zijn: .Applicatieontwikkeling, BI (Business Intelligence), AI (Artificial Intelligence), Datavisualisatie, Cyber Security, ERP-systemen, IT-infrastructuur, Document Management Systems en loT-devices (zoals bvb Raspberry Pi, ┬ÁCU, IOT Cloud, ...).
Via de link IT Factory kan u doel en inhoud van de opleidingen vinden.
Elke student kiest uit de aangeboden stageopdrachten. Het is dus van belang dat u een (of meerdere) opdracht(en) registreert en deze goed omschrijft op maat van de student. Na registratie en/of inloggen gelieve eerst het aantal stageplaatsen aan te geven (= hoeveel studenten u kan ontvangen voor een bepaalde stageopdracht) en vervolgens de stageopdracht te beschrijven. Indien u zelf de stage niet begeleidt, kan u ook al de contactgegevens van de begeleider ingeven maar dit is niet verplicht.
Vanaf het begin van het academiejaar (half september) zetten we de opdrachten beschikbaar voor de studenten. U kan vanzelfsprekend ook later opdrachten registreren maar dan worden ze ook later bekend gemaakt aan de studenten en is er minder kans dat een student voor uw opdracht kiest.
Tot half november hebben de studenten tijd om te solliciteren voor een stageopdracht en zelf een stage te regelen. Hebben zij na half november nog geen stagecontract, dan zal de stageco├Ârdinator in overleg met student en stagebedrijf een stage regelen.
Wij kijken alleszins uit naar een vlotte en duurzame samenwerking en danken u nu reeds voor het vertrouwen dat u stelt in onze opleiding.