Verzekeringen (Geel)

Welkom op de informatiepagina van TM Kempen, opleiding Graduaat in de Verzekeringen campus Geel.
Graduaat in de Verzekeringen
De opleiding graduaat in de verzekeringen leidt studenten op tot medewerker verzekeringen op de binnendienst van een verzekeringsmaatschappij, bij een verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar. Hierbij neemt de student de rol op van administratief ondersteuner, polisbeheerder en schadebeheerder. In deze rollen onderhoudt de student contacten met bestaande en nieuwe klanten, zorgt voor administratieve opvolging, beantwoord vragen en geeft advies i.v.m. de verzekeringsportefeuille en schadedossiers.
De opleiding omvat 2 fasen of 4 semesters. Het eerste semester is een inleiding in de verzekeringen. De drie volgende semesters hebben elk een specifiek thema, nl.: aansprakelijkheid, zaakverzekeringen en persoonsverzekering. In elk semester krijgt de student de nodige specifieke kennis en inzichten aangereikt, workshops met flankerende kennis, inzichten en vaardigheden en gaat de student tijdens het werkplekleren op de werkplek deze in de praktijk brengen.
Meer informatie over de opleiding vind je op de website https://www.thomasmore.be/opleidingen/graduaat/verzekeringen-avondonderwijs.
Werkplekleren
Werkplekleren is 'leren' op de werkplek, met de reële arbeidssituatie als leeromgeving en werkelijke problemen als leerobject.
In elk semester van de opleiding doet de student aan werkplekleren. Tijdens dit werkplekleren dient de student de verschillende rollen te vervullen en bijhorende leeropdrachten uit te voeren. Deze zijn eenvoudig en met de nodige begeleiding door de mentor van de werkplek bij de start van de opleiding en complexer en met grotere zelfstandigheid door de student op het einde van de opleiding.
Werkplekleren binnen het graduaat Verzekeringen
Werkplekleren staat centraal binnen elk van de 4 thema’s. Binnen het werkplekleren leert de student de beroepstaken en -vaardigheden in reële situaties uitvoeren. De studenten verwerven de nodige competenties door beroepstaken als geheel in te oefenen.
  • Thema 1: Verkenning werkveld en klanten
In het werkplekleren van het thema “Verkenning werkveld en klanten” verkent de student het bedrijf of kantoor waarbinnen de student het werkplekleren zal uitvoeren, de producten die de werkplek aanbiedt en het type klanten. Daarnaast verkent de student de functie medewerker verzekeringen en de plaats en rol van deze functie binnen dit bedrijf of kantoor. Door het verzamelen van informatie, meerdere bezoeken, observaties en diverse interviews brengt de student al deze informatie samen binnen zijn of haar portfolio.

Periode: september tot december
  • Thema 2: Aansprakelijkheid
In het thema “Aansprakelijkheid” verkent de student de polissen rond aansprakelijkheid. Welk polissen worden er aangeboden op de werkplek? De student voert eenvoudige eerste gesprekken met een klant, informeert de klant over de verschillende polissen en tracht opportuniteiten te detecteren. De student maakt een offerte op voor een gezins- en autopolis en verwerkt klantengegevens in het administratieve systeem. De student vangt de klant die een schade heeft gehad, voert een eerste gesprek, ondersteunt de klant bij de administratieve formaliteiten en informeert de klant over het vervolg. De student trieert het dossier naar de juiste verantwoordelijke binnen de werkplek en volgt zelf eenvoudige schadedossiers op aan de hand van een stappenplan.

Periode: februari tot mei
  • Thema 3: Zaakverzekering.
In het thema “Zaakverzekeringen” verkent de student de polissen rond zaakverzekeringen. Welk polissen worden er aangeboden op de werkplek? De student voert eenvoudige gesprekken met klanten, informeert de klant over de verschillende polissen of de eigen polis van de klant. De student stelt een waardebepaling voor een gezinswoning op, verwerkt deze in een offerte voor een woningpolis en licht dit toe aan de klant. De student maakt offertes voor verschillende soorten omnium en legt het verschillen uit aan de klant. De student past indien nodig de polis van de klant aan.

De student vangt de klant die een schade heeft gehad, voert een eerste gesprek. De student doet de eerste vaststellingen, ondersteunt de klant bij de administratieve formaliteiten en bepaalt of de klant al dan niet verzekerd is en informeert de klant over het vervolg. De student trieert het dossier naar de juiste verantwoordelijke binnen de werkplek en volgt het verloop van de schadedossiers op.

Periode: september tot december
  • Thema 4: Persoonsverzekering
In het thema “Persoonsverzekering” verkent de student de polissen rond personenverzekering. Welk polissen worden er aangeboden op de werkplek? De student neemt actief contact met klanten om mogelijke commerciële opportuniteiten toe te lichten. De student informeert de klant over de verschillende polissen of de eigen polis van de klant. De student maakt verschillende simulaties en licht deze en de fiscale voordelen toe aan de klant. De student stelt de polis op of past indien nodig de polis van de klant aan. De student vangt de klant op in geval van een schade en voert het eerste gesprek. De student ondersteunt de klant bij de administratieve formaliteiten, bepaalt of de klant al dan niet verzekerd is en informeert de klant over het vervolg. De student trieert het dossier naar de juiste verantwoordelijke binnen de werkplek en volgt het verloop van de schadedossiers op.

De student participeert mee aan het intern overleg op de werkplek.

Periode: februari tot mei
Investering van de onderneming
  • Een omgeving beschikbaar stellen waarin er een diversiteit aan opdrachten mogelijk is voor de student om zo de verschillende taken voor het werkplekleren te kunnen uitvoeren.
  • De bereidheid om de student de toegang tot bepaalde informatie te geven die nodig is om het leerproces te garanderen.
  • Het beschikbaar stellen van een mentor met relevante werkervaring die de student laat kennis maken met de verschillende thema’s en de nodige ruimte aan voorziet begeleiding, feedback en evaluatie..
Nood aan meer gedetailleerde info over het werkplekleren?
Beschikbare plaats doorgeven?
Wenst u een werkplek aan te bieden aan één van onze studenten? Dit kan via deze link.
Heeft u nog geen login, dan dient u zich éénmalig te registreren.
We kijken uit naar een goede en vlotte samenwerking tussen onze opleiding en uw bedrijf/organisatie.