Bedrijfsmanagement (Geel)

Welkom op de informatiepagina van TMKempen, opleiding Bedrijfsmanagement campus Geel.
De stage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle laatstejaarsstudenten en is opgevat als sluitstuk van hun bacheloropleiding. In principe duurt de stage 13 weken (studentenvakanties vallen weg), maar kan uitgebreid worden naar maximum 15 weken als de student nog lessen moet volgen op de campus. In dat geval volgt de student maximum 1 dag per week les en ter compensatie van deze gemiste stagedagen, wordt de duurtijd van de stage verlengd tot maximum 15 weken. Er zijn 2 stageperiodes voorzien, nl. februari-mei (reguliere periode) en september-december (eerder uitzonderlijk).
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
  • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage.
  • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
  • De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de domeinspecifieke leerresultaten (DLR's) van de afstudeerrichting.
De afstudeerrichtingen van Thomas More Kempen vindt u in onderstaande lijst. Door te klikken op de naam krijgt u een overzicht van de bijhorende domeinspecifieke leerresultaten (DLR's).
Gedetailleerde informatie over het verloop, de organisatie en de evaluatie van de stage vindt u in de stagerichtlijnen.
Vooraleer u stageopdrachten kunt doorgeven, moet u zich registreren via deze link. Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Kempen en de student) zijn vastgelegd.