Media en Entertainment Business (Mechelen)

Welkom op de stageinformatiepagina en van harte dank voor uw interesse in de stagewerking bij de opleiding Media en Entertainment Business Thomas More campus Mechelen.
Binnen de opleiding Media en Entertainment Business is er de volgende stage:
  • De afstudeerstage voor de 3de jaarsstudenten en duurt 16 weken
    De studenten verdelen deze weken onder in twee verschillende stageplaatsen (dit met een minimum van 6 weken per stageplaats)
De afstudeerstage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle laatstejaarsstudenten en is opgevat als sluitstuk van hun bacheloropleiding. Voor de meeste van onze studenten valt de afstudeerstage in het tweede semester van het academiejaar (begin februari tot begin juni). Enkele studenten volbrengen hun afstudeerstage uitzonderlijk in het eerste semester van het academiejaar (half september – eind januari).
Studenten beginnen hun zoektocht naar een stageplaats gemiddeld 4 maanden voor de startdatum van hun stage. De stagevacatures worden tegen die tijd best aangeboden op het stageportaal.
Stage is voor onze studenten een belangrijke periode in hun opleiding. Ze krijgen volop de kans om hun kennis en vaardigheden aan de praktijk te toetsen en om veel bij te leren. Een stage is dan ook echt zinvol als de stagetaken die een student krijgt, aansluiten bij de leerresultaten die we in onze opleiding willen bereiken (zie infodocumenten). Tijdens de stage krijgt de student begeleiding en coaching door mensen van de stageplaats en van de opleiding. De evaluatie van de stage gebeurt in overleg tussen de begeleider van de opleiding en van de stageplaats. Om begeleiding, coaching en evaluatie optimaal te laten verlopen, geven we er de voorkeur aan dat de stage volledig op de werkplek plaats vindt. Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één of meerdere van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
  • De stagiair krijgt een persoonlijke stagementor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt, die zorgt voor een regelmatige opvolging en die zich engageert de nodige evaluatiemomenten tijdens de stage uit te voeren.
  • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
  • De stageplaats formuleert een stagetakenlijst die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van het keuzetraject.
Heb je een stage in de aanbieding?
Contacteer stageverantwoordelijke Janah Falat op onderstaand emailadres: