Office Management (TM Mechelen)

Welkom op de stagepagina van de opleiding Office Management.
Stage Office Management (3-jarige bachelor) – 14 weken
Wij hebben 1 type stage in het derde jaar. Deze studenten volgen de 3-jarige bacheloropleiding Office Management en doen een stage die past binnen één van volgende trajecten:
 • Human resources (HR)
  Deze studenten hebben geleerd om vanuit inzicht in human resources strategie een optimale service te verlenen aan de werknemers.
 • Events4Business (E4B)
  Deze studenten hebben geleerd om heuse events op touw te zetten zowel voor KMO's, als voor grote bedrijven in de profit of non-profitsector.
 • Customer relations (CR)
  Deze studenten hebben geleerd om marketing, sales, customer service in een bedrijf te verbinden en de customer experience centraal te stellen.
 • Intercultural relations management (IRM)
  Deze studenten hebben geleerd om in een internationale omgeving klanten/werknemers van diverse culturen in diverse talen service te verlenen.
Belangrijke vereiste
Ongeveer 50% van de taken moet in minstens één vreemde taal, het liefst in twee vreemde talen, tijdens de stage uitgevoerd worden. (met uitzondering voor het traject E4B)
Periode
Studenten lopen stage tijdens het laatste semester van hun opleiding. De stageperiode vindt plaats van half maart tot half juni. Onze studenten kiezen zelf een stageplaats en leggen de stage vast uiterlijk voor 15 november.
Voorwaarden
 • U formuleert voor aanvang van de stage een gedetailleerde stageopdracht.
 • U zorgt voor een werklast die overeenkomt met die van een normale werkweek.
 • U wijst de stagiair een persoonlijke mentor toe die hem/haar de nodige ondersteuning biedt. De mentor zorgt voor een regelmatige opvolging van de stage en evaluatie.
 • U zorgt voor een stage in een reële professionele werkomgeving.
 • U garandeert dat de stagiair kan kennismaken met de interne werking van de organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
Wij kijken alleszins uit naar een vlotte en duurzame samenwerking en danken u nu reeds voor het vertrouwen dat u stelt in onze opleiding.
Info stage
Stage 2de jaar Office Management
Voor het tweede jaar voeren wij 1 stageperiode in: 6 weken, 4 dagen per week - tweede semester
Wenst u ook stage aan te bieden aan onze tweedejaarsstudenten, stuur een mail naar ann.mertens@thomasmore.be