Toerisme en Recreatiemanagement

Welkom op de stagepagina van de opleiding Toerisme en Recreatie Management.
Stagemogelijkheden Wij hebben 2 types stage. Voor beide types stages kan u stagiairs aanvragen.
1. Stage toerisme (3-jarige bachelor) – 15 weken
Deze studenten volgen de 3-jarige bacheloropleiding.
Zij lopen stage tijdens het laatste semester van hun opleiding. De stage kan doorgaan tijdens 2 periodes, nl. van februari tot juni of van september tot januari.
De meerderheid van de studenten loopt stage van maart tot juni.
Onze studenten kiezen zelf een stageplaats en contacteren deze uiterlijk tegen:
  • 1 december voor de stage van maart tot juni
  • 1 juni voor de stage van september tot december
2. Stage toerisme (verkorte bachelor - tweede diploma) – 9 weken
Een beperkt aantal studenten behaalde reeds een eerste bachelordiploma. Zij studeren Toerisme en Recreatiemanagement via een verkort traject. Deze studenten hebben ook een kortere stageperiode, die doorgaat in de zomer (juli-augustus) of het najaar (september-november). Ook deze studenten kiezen zelf een stageplaats en contacteren deze uiterlijk tegen 1 juni.
Voorwaarden
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
  • De stageplaats formuleert voor aanvang van de stage een gedetailleerde stageopdracht.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
  • De stagiair krijgt door u een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage, inclusief evaluatie.
  • De stage vindt plaats in een reële professionele werkomgeving.
  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van de organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
Wij kijken alleszins uit naar een vlotte en duurzame samenwerking en danken u nu reeds voor het vertrouwen dat u stelt in onze opleiding.