Transport en Logistiek (Geel)

Welkom op de informatiepagina van TM Kempen, opleiding graduaat Transport en Logistiek campus Geel.
We leiden studenten op met een brede basiskennis aan logistiek en skills die nodig zijn om een job in de sector te kunnen starten. De opleiding duurt 4 semesters in dagopleiding of 6 semesters in avondopleiding. Na het tweede semester van de opleiding kiest de student een specialisatie, nl.:
 • Dispatcher wegvervoer
 • Dispatcher spoorvervoer
 • Dispatcher luchtvracht
 • Terminalbeheerder
 • Magazijnbeheerder (teamleader)
 • Douanedeclerant
Meer informatie over de opleiding vind je op de website www.thomasmore.be (dagopleiding - avondopleiding).
Werkplekleren
Werkplekleren is 'leren' op de werkplek, met de reële arbeidssituatie als leeromgeving en werkelijke problemen als leerobject. In elke semester van de opleiding komt werkplekleren aan bod en neemt toe in complexiteit en volume. Dit gaat van verkennend, explorerend, specialiserend naar verdiepend in de specialisatie.
Werkplekleren 1 - Verkenning van de logistieke sector
 • Doel? De student maakt kennis met de logistieke sector en de functies binnen de logistiek.
 • Wanneer? Semester 1 van de opleiding (sep-dec).
 • Hoe? Via bedrijfsbezoeken en gastsprekers
Werkplekleren 2 - Exploratie van de supply chain
 • Doel? De student exploreert de logistieke organisatie en processen van een bedrijf.
 • Wanneer? Semester 2 van de opleiding (feb-mei) 4 à 8u/week.
 • Hoe? De student doet interviews en observaties van logistieke processen en taken in een bedrijf.
Werkplekleren 3 - Verkenning van de specialisatie
 • Doel? De student maakt kennis met de gekozen specialisatie en leert eenvoudige taken uitvoeren.
 • Wanneer?
  • Dagopleiding: Semester 3 van de opleiding (sep-dec) 16u/week.
  • Avondopleiding: Semester 3+4 van de opleiding (sep-mei).
 • Hoe? De student leert op de werkplek eenvoudige taken uitvoeren.
Werkplekleren 4 - Verdieping in de specialisatie
 • Doel? De student verdiept de gekozen specialisatie.
 • Wanneer?
  • Dagopleiding: Semester 4 van de opleiding (feb-mei) gedurende 5 dagen per week.
  • Avondopleiding: Semester 5+6 van de opleiding (sep-mei).
 • Hoe? De student voert op de werkplek zelfstandig eenvoudige taken uit en leert complexere taken uitvoeren.
Thomas More werkt voor het werkplekleren graag samen met tal van bedrijven en organisaties. We streven hierbij naar een optimale match tussen de student en het bedrijf of de organisatie zodat werkplekleren een win/win situatie wordt.
Wenst u een student een werkplek aan te bieden? Enkele elementen zorgen ervoor dat uw werkplek de ideale omgeving wordt om te werkplekleren. Wij ondersteunen u graag in het creëren van een goede leeromgeving.
 • De student krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren.
 • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
 • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkdag.
 • De opdrachten op de werkplek sluiten aan bij de leerdoelen van de afstudeerrichting.
Beschikbare plaats doorgeven? Wenst u een werkplek aan te bieden aan één van onze studenten? Dit kan via deze link.
Heeft u nog geen login, dan dient u zich éénmalig te registreren.
We kijken uit naar een goede en vlotte samenwerking tussen onze opleiding en uw bedrijf/organisatie.