Marketing- en Communicatiesupport

Welkom op de informatiepagina van TM Kempen, opleiding graduaat Marketing en Communicatie support, campus Geel.
Wij leiden studenten op met een brede basiskennis aan marketing en communicatie skills die nodig zijn om een job in de sector te kunnen starten. De opleiding duurt 4 semesters in dagopleiding of 6 semesters in avondopleiding. Na het eerste jaar van de opleiding kiest de student een afstudeerrichting nl. marketingsupport of communicatiesupport.
Meer informatie over de opleiding vindt u op de website www.thomasmore.be (dagopleiding - avondopleiding).
Werkplekleren
Werkplekleren is 'leren' op de werkplek, met de reële arbeidssituatie als leeromgeving en werkelijke problemen als leerobject. In elke semester van de opleiding komt werkplekleren aan bod en neemt toe in complexiteit en volume. Dit gaat van verkennend, explorerend, specialiserend naar verdiepend in de specialisatie.
Thomas More werkt hiervoor graag samen met tal van bedrijven en organisaties. We streven hierbij naar een optimale match tussen de student en het bedrijf of de organisatie zodat werkplekleren een win/win situatie wordt.
Werkplekleren 1 - Verkenning van de sector
 • Doel? De student maakt kennis met de marketing- en communicatiesector, de functies en activiteiten binnen deze sectoren.
 • Wanneer? Semester 1 van de opleiding (sep-dec)
 • Hoe?
  • Via bedrijfsbezoeken en gastsprekers.
  • De student doet interviews en observaties van marketing en communicatie processen en taken in een bedrijf.
Werkplekleren 2 - Projecten voor het werkveld marketing - Projecten voor het werkveld communicatie
 • Doel? De student voert in team een marktonderzoek uit voor een bedrijf en verzorgt de communicatie hieromtrent. De student verdiept zich in taken zoals desk research, online enquête opzetten, data analyseren, schriftelijke en mondelinge communicatie.
 • Wanneer? Semester 2 van de opleiding (feb-mei) 3 à 6u/w
 • Hoe? De student voert in team een marktonderzoek uit en verzorgt de communicatie met de opdrachtgever.
Werkplekleren 3 - Verkenning van de specialisatie marketing - Verkenning van de specialisatie communicatie
 • Doel? De student maakt kennis met de gekozen specialisatie en leert eenvoudige taken uitvoeren.
 • Wie? Student tweede jaar
 • Wanneer?
  • Dagopleiding - Semester 3 van de opleiding (sept - dec) 2d/w
  • Avondopleiding - Semester 3+4: 13 dagen
 • Hoe? De student leert op de werkplek eenvoudige taken uitvoeren.
Werkplekleren 4 - Projecten in het werkveld marketing - Projecten in het werkveld communicatie
 • Doel? De student verdiept zich in de gekozen specialisatie.
 • Wanneer?
  • Dagopleiding - Semester 4 van de opleiding (feb-mei) gedurende 5 dagen per week
  • Avondopleiding - Semester 5+6 (sep-mei): minimum 60 dagen
 • Hoe? De student voert op de werkplek zelfstandig eenvoudige taken uit en leert complexere taken uitvoeren.
Thomas More werkt voor het werkplekleren graag samen met tal van bedrijven en organisaties. We streven hierbij naar een optimale match tussen de student en het bedrijf of de organisatie zodat werkplekleren een win/win situatie wordt.
Wenst u een student een werkplek aan te bieden? Enkele elementen zorgen ervoor dat uw werkplek de ideale omgeving wordt om te werkplekleren. Wij ondersteunen u graag in het creëren van een goede leeromgeving.
 • De student krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren.
 • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
 • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkdag.
 • De opdrachten op de werkplek sluiten aan bij de leerdoelen van de afstudeerrichting.
Nood aan meer gedetailleerde info over het werkplekleren?
We kijken uit naar een goede en vlotte samenwerking tussen onze opleiding en uw bedrijf/organisatie.