Marketing- en Communicatiesupport (Geel)

De opleiding Marketing en Communicatie support leidt studenten op met een brede basiskennis aan marketing en communicatie skills die nodig zijn om een job in de sector te kunnen starten. De opleiding duurt 4 semesters in dagopleiding of 6 semesters in avondopleiding. Na het eerste jaar van de opleiding kiest de student een afstudeerrichting nl. marketingsupport of communicatiesupport.
Meer informatie over de opleiding vindt u op de website www.thomasmore.be (dagopleiding - avondopleiding).
Werkplekleren
Werkplekleren is 'leren' op de werkplek, met de reële arbeidssituatie als leeromgeving en werkelijke problemen als leerobject. In elke semester van de opleiding komt werkplekleren aan bod en neemt toe in complexiteit en volume. Dit gaat van verkennend, explorerend, specialiserend naar verdiepend in de specialisatie.
Thomas More werkt hiervoor graag samen met tal van bedrijven en organisaties. We streven hierbij naar een optimale match tussen de student en het bedrijf of de organisatie zodat werkplekleren een win/win situatie wordt.
Werkplekleren binnen het graduaat marketing en communicatie support
Werkplekleren 1 - Verkenning van de sector
 • Doel? De student maakt kennis met de marketing- en communicatiesector, de functies en activiteiten binnen deze sectoren.
 • Wanneer? Semester 1 van de opleiding (sep-dec)
 • Hoe?
  • Via bedrijfsbezoeken en gastsprekers.
  • De student doet interviews en observaties van marketing en communicatie processen en taken in een bedrijf.
Werkplekleren 2 - Projecten voor het werkveld marketing - Projecten voor het werkveld communicatie
 • Doel? De studenten voeren een marktonderzoek uit op basis van een fictieve casus, geïnspireerd op een reële probleemstelling uit het werkveld. Zo verwerven ze de kennis en vaardigheden om een eenvoudig marktonderzoek zelfstandig uit te voeren. De student verdiept zich in de taken zoals desk research, online enquête opzetten, data analyseren, schriftelijke en mondelinge communcicatie.
 • Wanneer? Semester 2 van de opleiding (feb-mei) 3 à 6u/w
 • Hoe? De student voert een marktonderzoek uit en verzorgt de communicatie hieromtrent.
Werkplekleren 3 - Verkenning van de specialisatie marketing - Verkenning van de specialisatie communicatie
 • Doel? De student maakt kennis met de gekozen specialisatie en leert eenvoudige taken uitvoeren.
 • Wanneer?
  • Dagopleiding - Semester 3 van de opleiding (nov), 2 weken
  • Avondopleiding - Semester 3+4: 13 dagen
 • Hoe? De student leert op de werkplek eenvoudige taken uitvoeren.
Werkplekleren 4 - Projecten in het werkveld marketing - Projecten in het werkveld communicatie
 • Doel? De student verdiept zich in de gekozen specialisatie.
 • Wanneer?
  • Dagopleiding - Semester 4 van de opleiding (feb-mei), 13 weken gedurende 5 dagen per week
  • Avondopleiding - Semester 5+6 van de opleiding (sep-mei): de student beschikt over een budget van 60 dagen.
 • Hoe? De student voert op de werkplek zelfstandig eenvoudige taken uit en leert complexere taken uitvoeren. De student voert het project op de werkplek uit aan de hand van het plan van aanpak.
Criteria betreffende de werkplek
Een werkplek is geschikt wanneer zij de student in staat stelt om de vereiste leerdoelen te behalen. Het bedrijf of de organisatie geeft de student de mogelijkheid om verschillende taken (zie hieronder) aan te leren en uit te voeren.
Het bedrijf of de organisatie stelt een mentor aan die de student begeleid in het behalen van de leerdoelen op de werkplek.
Criteria betreffende de mentor
 • de mentor heeft een ruime beroepservaring en/of minstens een graduaatsdiploma;
 • de mentor voorziet verschillende taken om de vereiste leerdoelen te behalen;
 • de mentor evalueert het werkplekleren a.d.h.v. een door de hogeschool voorziene evaluatietool (tussentijdse en op het einde van het werkplekleren).
Criteria betreffende de activiteiten
De studenten voeren uitvoerende en ondersteunende taken uit, ze nemen geen leidinggevende taken op.
De student (dagopleiding) brengt 13 weken door op de werkvloer. De student leert op de werkplek eenvoudige taken uitvoeren. De student voert onder begeleiding een reële marketing- of communicatieopdracht uit.
Bedrijven die zelf onderstaande marketing- of communicatieopdrachten niet kunnen uitvoeren of er de tijd niet voor hebben zijn een ideale aanspreekpartner voor onze studenten.
Activiteiten die de student kan uitvoeren tijdens het werkplekleren:
 • Meelopen met een vertegenwoordiger
 • Mee uitvoeren van een reëel marketingplan/communicatieplan
 • Organiseren van een event op basis van concrete verwachtingen en richtlijnen
 • Uitvoeren van digital marketing activiteiten
 • Opmaken van grafische ontwerpen op basis van concrete verwachtingen en richtlijnen
 • Communicatie- of marketingprojecten mee uitvoeren, onder begeleiding van een medewerker
 • Uitvoeren van een eenvoudig marktonderzoek, op basis van een concrete onderzoeksvraag
 • Copywriting
Werkplekscan
Wenst u een student de mogelijkheid te geven om het werkplekleren in uw bedrijf of organisatie uit te voeren? Om na te gaan in welke mate uw bedrijf of organisatie het werkplekleren kan ondersteunen en welke competenties en leertaken een student bij u kan ontwikkelen vragen wij u om via deze link de werkplekscan in te vullen. Deze ingevulde werkplekscan bezorg je dan aan de student of aan de contactpersoon van de hogeschool.
Nood aan meer gedetailleerde info over het werkplekleren?
Beschikbare plaats doorgeven?
Wenst u een werkplek aan te bieden aan één van onze studenten? Dit kan via deze link.
Heeft u nog geen login, dan dient u zich éénmalig te registreren.