Programmeren / Netwerkbeheer / IoT (Geel - Lier - Turnhout - Herentals)

Welkom op de informatiepagina van onze graduaatsopleidingen Programmeren, Netwerk- & Systeembeheer & IoT!
Wat is een graduaatsopleiding?
Graduaten bevinden zich op onderwijsniveau 5, tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de professionele bachelors (niveau 6). Het is de eerste stap in het hoger onderwijs. Het programma van een graduaat stoomt de studenten klaar om een concreet beroep uit te oefenen, met de nadruk op praktijkervaring. Een derde van de opleiding is werkplekleren, een derde projecten en een derde theorie. De theorie uit de les heeft altijd een directe link met de praktijk en wordt verduidelijkt aan de hand van veel oefeningen, cases en simulaties, ...
We leiden studenten op met een brede en praktisch georiƫnteerde basiskennis aan software development en skills die nodig zijn om een job in de sector te kunnen starten. De opleiding duurt 4 semesters in dagopleiding of 6 semesters in avondopleiding.
Wat is werkplekleren (WPL)?
  • De Graduaat studenten opteren voor een meer praktische opleiding. Hun focus ligt op "leren om te doen"! Zij kiezen voor een opleiding waarin ze effectief taken leren door ze uit te voeren. Ze nemen actief deel aan de dagdagelijkse taken op de werkvloer. "Al doende leert men" is van toepassing voor de graduaat student.
  • Werkplekleren is dus geen stage waarbij een student op het bedrijf toont wat hij/zij eerder op de hogeschool leerde. Werkplekleren zijn operationele meewerkstages met ondersteuning en begeleiding van een mentor op de werkvloer.
Hieronder vind je meer info over onze opleidingen: