Programmeren (TM Kempen)

Welkom op de informatiepagina van onze graduaatsopleidingen Programmeren, Netwerk- & Systeembeheer en IoT!
Wat is een graduaatsopleiding?
Graduaten bevinden zich op onderwijsniveau 5, tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de professionele bachelors (niveau 6). Het is de eerste stap in het hoger onderwijs. Het programma van een graduaat stoomt de studenten klaar om een concreet beroep uit te oefenen, met de nadruk op praktijkervaring. Een derde van de opleiding is werkplekleren, een derde projecten en een derde theorie. De theorie uit de les heeft altijd een directe link met de praktijk en wordt verduidelijkt aan de hand van veel oefeningen, cases en simulaties, ...
We leiden studenten op met een brede en praktisch georiënteerde basiskennis aan software development en skills die nodig zijn om een job in de sector te kunnen starten. De opleiding duurt 4 semesters in dagopleiding of 6 semesters in avondopleiding.
Wat is werkplekleren (WPL)?
 • De Graduaat studenten opteren voor een meer praktische opleiding. Hun focus ligt op "leren om te doen"! Zij kiezen voor een opleiding waarin ze effectief taken leren door ze uit te voeren. Ze nemen actief deel aan de dagdagelijkse taken op de werkvloer. "Al doende leert men" is van toepassing voor de graduaat student.
 • Werkplekleren is dus geen stage waarbij een student op het bedrijf toont wat hij/zij eerder op de hogeschool leerde. Werkplekleren zijn operationele meewerkstages met ondersteuning en begeleiding van een mentor op de werkvloer.
In ons curriculum (Programmeren-dag - Programmeren-avond) zijn meerdere werkplekperiodes voorzien:
WPL Beroepsexploiratie
 • De student maakt kennis met de IT sector en de functies binnen zijn/haar vakgebied
 • Voor studenten van het eerste jaar
 • Dagopleiding:
  • Voor studenten van het eerste jaar
  • Periode: semester 1
 • Avondopleiding:
  • Voor studenten van het eerste jaar
  • Periode: semester 2
 • Hoe? Via bedrijfsbezoeken en gastsprekers
WPL Projecten voor het werkveld
 • De student leert in een op de campus begeleide omgeving realistische projecten tot een goed einde te brengen
 • Dagopleiding:
  • Voor studenten van het eerste jaar
  • Duurtijd: 6 werkdagen
  • Periode: semester 2
 • Avondopleiding:
  • Voor studenten van het tweede jaar
  • Periode: semester 3 - to be defined
 • Hoe?
  • De student neemt met zijn/haar team contact op met een toegewezen bedrijf, waar de opdracht besproken wordt
  • Vervolgens werkt de student de opdracht uit waarbij vanuit het docententeam begeleiding voorzien wordt
  • Op regelmatig tijdstip communiceert het team de stand van zaken naar het bedrijfscontact
  • Aan het einde van het project presenteert het team het project
WPL Projecten in het werkveld
 • De student maakt kennis met het bedrijfsleven en de toekomstige werkplek
 • Dagopleiding:
  • Voor studenten van het tweede jaar
  • Duurtijd: 4 weken - maandag tot en met vrijdag
  • Periode: semester 4
 • Avondopleiding:
  • Voor studenten van het tweede en derde jaar
  • Duurtijd: to be defined
  • Periode: semester 4 en 5
 • Hoe? De student gaat in het bedrijfsleven actief opgedane kennis toepassen en verdiepen in het bedrijfsleven door middel van:
  • meeloopstages
  • Als team studenten een project in het werkveld uitvoeren
WPL Startende professional
 • De studenten draaien mee op de werkplek. Ze profileren zich als programmeur waarbij ze zich nieuwe kennis in het werkveld eigen maken
 • Dagopleiding:
  • Voor studenten van het tweede jaar
  • Duurtijd: 10 weken - maandag tot en met vrijdag
  • Periode: semester 4
 • Avondopleiding:
  • Voor studenten van het derde jaar
  • Duurtijd: to be defined
  • Periode: semester 5 en 6
Wenst u een werkplek aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • De student krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren. De mentor behaalde zelf minimaal een bachelor diploma en/of heeft voldoende beroepservaring
 • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
 • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkdag.
Gedetailleerde informatie over het werkplekleren vindt u in dit mentorenboekje.
Vooraleer u beschikbare plaatsen kunt doorgeven, moet u zich éénmaal registreren via deze link. Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de overeenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Kempen en de student) zijn vastgelegd.