HR-Support (Antwerpen - Mechelen)

Welkom op de informatiepagina van de Graduaatsopleiding HR-Support, Thomas More, campus Sanderus te Antwerpen (Voltijdse dagopleiding) en campus De Vest te Mechelen (deeltijdse avond- en weekendopleiding).
Onze studenten volgen een 2-jarige opleiding in voltijds dagonderwijs (Antwerpen), of een 3-jarige opleiding in deeltijds avondonderwijs te Mechelen. De opleiding focust op alle aspecten van HR (zowel de harde als zachte) en onze studenten zijn daarom multi inzetbaar binnen HR. Ze werken latere dikwijls in wat wij de verschillende werksettings noemen (zie verder).
Gevoel voor mensen en verstand van zaken zijn belangrijke aspecten van deze veelzijdige opleiding. Het gaat om een praktijkgerichte opleiding en een belangrijk deel van de opleiding wordt dan ook ingevuld door Werkplekleren.
Wat is werkplekleren?
WPL is 'leren' op de werkplek (WP), met reële arbeidssituaties als leeromgeving en werkelijke problemen als leerobject. We realiseren werkplekleren door praktijksimulatie, praktijklessen, portfolio en praktijkleerplek. Dit laatste wordt ook wel stage genoemd. Het eigene aan WPL is dat het nauw aansluit bij de theorie. We verwachten van de stagementor dat die bepaalde kennis en vaardigheden gaat aanleren op de werkplek. Hierdoor ligt het accent elk kwartaal op een ander HR aspect.
In elke fase van de opleiding komt WPL aan bod en neemt het takenpakket toe in complexiteit en volume. Dit gaat van verkennend en explorerend naar meer specialiserend en heeft ten slotte een verdiepend karakter. Het sluitstuk van de opleiding is het WPL HR-Support. Hierin worden alle geleerde vaardigheden en kennis door de student aangewend en benut op de door hen gekozen HR werkplek (WP).
We zoeken dan ook veel werkplekken maar ook telkens op een ander moment.
Fase Q WPL Aantal dagen Omschrijving
1 Q3 WPL Instroom
17/02-30/03/23
2à3d/w
Totaal 14 dagen
Inwerken in de R&S wereld
1 Q4 WPL Payroll
10/05-16/06/23
4d/w
Totaal 19 dagen
Payroll taken
2 Q5+6 WPL Permanentie
04/10-14/12/22
2à3d/w
Totaal 22 dagen
In een personeelsdienst de eerste opvang doen van HR vragen of meelopen met HR Business partner
2 Q7+8 WPL HR Support
13/02-15/06/23
4d/w
Totaal 38 dagen
Organisatie binnen eigen keuze van HR setting
Naast bovenvermelde periodes zijn er ook enkele studenten die afwijken van deze periodes (deeltijdse studenten, late instappers, vrijstellingen voor andere vakken, ...).
Voor de avondopleiding te Mechelen gaan we helemaal voor maatwerk.
Onze studenten kiezen een werksetting waarin zij WPL willen doen zoals bvb. Uitzendwereld, HRM-diensten, HR-diensten voor Rekrutering en selectie, Preventie en welzijn, HR Technologie, Trajectbegeleiding, Vorming/training/opleiding of Payroll.
Wenst u een praktijkwerkplek aan te bieden aan één van onze studenten? Enkele elementen zorgen ervoor dat uw WP de ideale omgeving wordt om te WPL. Wij ondersteunen u graag in het creëren van een goede leeromgeving.
  • De student krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de WP die de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het WPL.
  • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het WPL is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
  • Het WPL vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
  • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de student komt overeen met die van een normale werkdag.
  • De opdrachten op de WP sluiten aan bij de leerdoelen van de afstudeerrichting.
Vooraleer u beschikbare plaatsen kunt doorgeven, moet u zich éénmalig registreren via deze link. Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de WPLovereenkomst, waarin de rechten en plichten van drie partijen (uw organisatie, Thomas More en de student) zijn vastgelegd.
Nood aan meer gedetailleerde info over het werkplekleren?
In dit Leidraad werkplekleren vindt u alle informatie omtrent het WPL in samenwerking met Thomas More samengebundeld.
We kijken uit naar een goede en vlotte samenwerking tussen onze opleiding en uw bedrijf of organisatie.
Neem gerust contact op met mij als er nog vragen zijn.
Groeten
Didier Vercruysse