Elektromechanische Systemen (Geel - Turnhout)

Welkom op de informatiepagina van onze graduaatsopleiding Elektromechanische systemen (afstudeerrichting Onderhoudstechnicus of Meet- en regeltechnicus).
Wat is een graduaatsopleiding?
Graduaten bevinden zich op onderwijsniveau 5, tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de professionele bachelors (niveau 6). Het is de eerste stap in het hoger onderwijs. Het programma van een graduaat stoomt de studenten klaar om een concreet beroep uit te oefenen, met de nadruk op praktijkervaring. Een derde van de opleiding is werkplekleren, een derde projecten en een derde theorie. De theorie uit de les heeft altijd een directe link met de praktijk en wordt verduidelijkt aan de hand van veel oefeningen, cases en simulaties, ...
Wat is werkplekleren (WPL)?
 • De Graduaat studenten opteren voor een meer praktische opleiding. Hun focus ligt op "leren om te doen"! Zij kiezen voor een opleiding waarin ze effectief taken leren door ze uit te voeren. Ze nemen actief deel aan de dagdagelijkse taken op de werkvloer. "Al doende leert men" is van toepassing voor de graduaat student.
 • Werkplekleren is dus geen stage waarbij een student op het bedrijf toont wat hij/zij eerder op de hogeschool leerde. Werkplekleren zijn operationele meewerkstages met ondersteuning en begeleiding van een mentor op de werkvloer.
Afstudeerrichtingen binnen Elektromechanische systemen (EMS):
 • Onderhoudstechnicus: Het plannen en uitvoeren van correctieve, preventieve, predictieve en adaptieve acties teneinde de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid...) van industriële machines, installaties of systemen te behouden, aan te passen, te verbeteren en de verwachte levensduur ervan te verzekeren.
 • Meet- en regeltechnicus: Initieert, realiseert, behoudt en draagt bij tot de optimalisatie van de werking van processor gestuurde productie- en proceslijnen en/of producten teneinde te voldoen aan de vooropgestelde specificaties, de continuïteit en betrouwbaarheid van de installatie te verzekeren.
In het curriculum zijn meerdere werkplekperiodes voorzien:
 • WPL Sectorexploratie
  • Studenten gaan op bedrijfsbezoek om te ontdekken wat een onderhoudstechnicus/meet- en regeltechnicus juist doet op de werkvloer.
  • Voor studenten van het eerste jaar
  • Periode: semester 1+2
 • WPL Beroepsexploratie
  • De student loopt mee met zijn bedrijfsmentor en ervaart wat het beroep inhoudt.
  • Dagopleiding:
   • Voor studenten van het eerste jaar
   • Duurtijd: 6 werkdagen
   • Periode: semester 2
  • Avondopleiding:
   • Voor studenten van het tweede jaar
   • Periode: kwartaal 2
 • WPL startende onderhoudstechnicus of meet- en regeltechnicus
  • De studenten draaien mee op de werkplek. Ze profileren zich als elektromechanisch technicus waarbij ze zich nieuwe kennis in het werkveld eigen maken.
  • Dagopleiding:
   • Voor studenten van het tweede jaar
   • Duurtijd: 14 weken - maandag tot en met donderdag (vrijdag is terugkomdag in de hogeschool)
   • Periode: semester 2
  • Avondopleiding:
   • DEEL 1
    • Voor studenten van het tweede jaar
    • Periode: semester 2
   • DEEL 2
    • Voor studenten van het derde jaar
    • Periode: semester 1+2
Wenst u een werkplek aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • De student krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren. De mentor behaalde zelf minimaal een bachelor diploma en/of heeft voldoende beroepservaring.
 • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
 • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de student komt overeen met die van een normale werkdag.
Gedetailleerde informatie over het werkplekleren vindt u in dit mentorenboekje.
Vooraleer u beschikbare plaatsen kunt doorgeven, moet u zich éénmalig registreren via deze link. Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de overeenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Kempen en de student) zijn vastgelegd.