Juridisch-Administratieve Ondersteuning (Geel)

Welkom op de informatiepagina van TM Kempen, opleiding graduaat Juridisch-Administratieve Organisatie campus Geel.
We leiden studenten op tot de juridisch-administratieve houvast van een jurist.
De opleiding loopt over 3 jaren in avondonderwijs en is daardoor goed te combineren met een job.
Meer informatie over de opleiding vind je op de website www.thomasmore.be (avondopleiding).
Werkplekleren
Vanaf dag 1 komt de student in contact met de praktijk: ze bezoeken een rechtbank, gaan langs in het parlement en wonen een gemeenteraad bij. Dankzij onze praktische aanpak wandelt de student aan het einde van de studies niet enkel met een diploma naar buiten, maar ook met een flinke dosis echte ervaring.
FASE 1 SEMESTER 1: SECTOREXPLORATIE
FASE 1 SEMESTER 2: PROJECT RECHTBANKEN
  • In fase 1 proeven de studenten van de juridische wereld: in 'sectorexploratie' wordt een bezoek gebracht aan een parlement en wonen de studenten een gemeenteraad bij. In 'project rechtbanken' wonen de studenten een straf- en een burgerlijk proces bij.
FASE 2 SEMESTER 1: RECHTBANKGEBONDEN DOSSIERS
FASE 2 SEMESTER 2: ONDERNEMINGSGEBONDEN DOSSIERS
  • In fase 2 worden met 'rechtbankgebonden' en 'ondernemingsgebonden dossiers' de studenten geconfronteerd met reële dossiers zoals ze door de advocaat-docenten worden behartigd. Op deze manier leren de studenten op diepgaande wijze kennismaken met de beroepspraktijk.
FASE 3 SEMESTER 1: STARTENDE PROFESSIONAL 1
FASE 3 SEMESTER 2: STARTENDE PROFESSIONAL 2
  • In fase 3 zullen de studenten die werken in een juridische omgeving kunnen stage lopen in hun bedrijf. De overige studenten zullen over het ganse academiejaar een juridisch adviesbureau bemannen ten behoeve van de inwoners van Geel die om juridisch advies vragen. De permanentie vindt plaats elke dinsdag van 18.30 tot 21.00 uur.
Thomas More werkt voor het werkplekleren graag samen met tal van bedrijven en organisaties. We streven hierbij naar een optimale match tussen de student en het bedrijf of de organisatie zodat werkplekleren een win/win situatie wordt.
Wenst u een student een werkplek aan te bieden? Enkele elementen zorgen ervoor dat uw werkplek de ideale omgeving wordt om te werkplekleren. Wij ondersteunen u graag in het creëren van een goede leeromgeving.
  • De student krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren.
  • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
  • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
  • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkdag.
  • De opdrachten op de werkplek sluiten aan bij de leerdoelen van de afstudeerrichting.
We kijken uit naar een goede en vlotte samenwerking tussen onze opleiding en uw bedrijf/organisatie.