Accounting Administration (Mechelen - Antwerpen)

Welkom op de informatiepagina van de Graduaatsopleiding Accounting Administration van Thomas More - Campus Mechelen en Antwerpen.
We leiden studenten op vanuit een praktijkgerichte invalshoek met een brede basiskennis aan accountancy, fiscaliteit en financiële verslaggeving die nodig zijn om een job in de sector uit te oefenen. Tevens wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de soft skills die nodig zijn binnen het beroep.
De opleiding wordt aangeboden in voltijds dagonderwijs in Mechelen en Antwerpen. De duurtijd betreft twee jaar.
Meer informatie over de opleiding vind je op de website van Thomas More (Mechelen, Antwerpen).
Wat is werkplekleren?
Werkplekleren is 'leren' op de werkplek, met reële arbeidssituaties als leeromgeving en werkelijke problemen als leerobject. In elke fase van de opleiding komt werkplekleren aan bod en neemt het takenpakket toe in complexiteit en volume. Dit gaat van verkennend en explorerend naar meer specialiserend en heeft ten slotte een verdiepend karakter. Het sluitstuk van de opleiding is de alomvattende stage, nl. Startende Professional. Hierin worden alle geleerde vaardigheden en kennis door de student aangewend en benut op de gekozen werkplek.
In het curriculum zijn meerdere werkplekperiodes voorzien met elk een aparte focus:
Werkplekleren: Klanten- en leveranciersboekhouding
 • Doel: De student maakt kennis met het registreren van commerciële en financiële verrichtingen en de bijhorende BTW-verplichtingen.
 • Focus:
  • Boekhoudkundige registratie van:
   • Aan- en verkoopcyclus
   • Personeelsadministratie
  • BTW-verplichtingen.
 • Voor studenten uit de eerste opleidingsfase
 • Duurtijd en periode:
  • 8 weken, 2 dagen per week (De studenten volgen nog 2 dagen per week les op de campus.)
  • 12/02/2024 - 21/04/2024 (onderbroken door 2 weken Paasvakantie)
Werkplekleren: Aanvullend dubbel boekhouden en management accounting
 • Doel: De student verdiept zich in de boekhoudkundige registraties van A tot Z, inclusief eindejaars- en/of maandverrichtingen. Daarnaast past hij of zij de geleerde principes van cost accounting toe en neemt hij of zij actief deel aan opstelling/opvolging budget (cfr. Financieel plan).
 • Focus:
  • Boekhoudkundige registratie van:
   • Aan- en verkoopcyclus
   • Personeelsadministratie
   • Investerings- en financieringscyclus
   • Jaar- en maandafsluitverrichtingen
  • BTW-verplichtingen
  • Cost accounting en budgettering
 • Voor studenten uit de eerste opleidingsfase
 • Duurtijd en periode:
  • 8 weken, 2 dagen per week (De studenten volgen nog 2 dagen per week les op de campus.)
  • 24/04/2024 - 16/06/2024
Werkplekleren: Startende Professional
 • Doel: De student fungeert verder als een startende professional op de werkplek. Zijn of haar kennis verdiept en verbreedt door een gevarieerd takenpakket. De focus ligt niet alleen op accounting gerelateerde taken, maar ook management reporting en analyse komen aan bod. Daarnaast wordt ook een uitbreiding voorzien wat betreft de toepassing van de fiscale wetgeving.
 • Focus:
  • Boekhoudkundige registratie van:
   • Aan- en verkoopcyclus
   • Personeelsadministratie
   • Investerings- en financieringscyclus
   • Jaar- en maandafsluitverrichtingen
  • BTW-verplichtingen
  • Cost accounting en budgettering
  • Management reporting en analyse
  • Toepassen fiscale wetgeving (BTW, PB en Venn.B)
 • Voor studenten uit de tweede opleidingsfase
 • Duurtijd en periode:
  • 16 weken, 5 dagen per week (voltijds)
  • 12/02/2024 - 16/06/2024 (onderbroken door 2 weken Paasvakantie)
Wenst u een werkplek aan te bieden aan één van onze studenten? Enkele elementen zorgen ervoor dat uw werkplek de ideale omgeving wordt om te werkplekleren. Wij ondersteunen u graag in het creëren van een goede leeromgeving.
 • De student krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren.
 • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
 • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkdag.
 • De opdrachten op de werkplek sluiten aan bij de leerdoelen van de afstudeerrichting.
Vooraleer u beschikbare plaatsen kunt doorgeven, moet u zich éénmalig registreren via deze link. Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van drie partijen (uw organisatie, Thomas More en de student) zijn vastgelegd.
Nood aan meer gedetailleerde info over het werkplekleren?
In dit mentorenboekje vindt u alle informatie omtrent het werkplekleren in samenwerking met Thomas More samengebundeld.
We kijken uit naar een goede en vlotte samenwerking tussen onze opleiding en uw bedrijf of organisatie.