Accounting Administration (Geel - Lier)

Welkom op de informatiepagina van TM Kempen, opleiding graduaat Accounting Administration campus Geel.
We leiden studenten op met een brede basiskennis aan accountancy, fiscaliteit en financieel rekenen die nodig zijn om een job in de sector te kunnen starten. De opleiding duurt 4 semesters in dagopleiding of 6 semesters in avondopleiding.
Meer informatie over de opleiding vind je op de website www.thomasmore.be (dagopleiding - avondopleiding).
Werkplekleren
Werkplekleren is 'leren' op de werkplek, met de reële arbeidssituatie als leeromgeving en werkelijke problemen als leerobject. In elke semester van de opleiding komt werkplekleren aan bod en neemt toe in complexiteit en volume. Dit gaat van verkennend, explorerend, specialiserend naar verdiepend in de specialisatie.
Werkplekleren 1 - Beroepsexploratie
 • Doel? De student maakt kennis met het boekhouden en eenvoudige fiscaliteit.
 • Wanneer? Gemiddeld 2u/week.
  • Dagopleiding: semester 1 van de opleiding.
  • Avondopleiding: semester 2 van de opleiding.
 • Hoe? Via een gesimuleerde eenvoudige gevalsstudie: het inboeken van eenvoudige boekhoudstukken.
Werkplekleren 2 - Practice enterprise
 • Doel? De student verdiept zich verder in het boekhouden en de complexere fiscaliteit in een professionele context.
 • Wanneer? Gemiddeld 4u/week.
  • Dagopleiding: semester 2 van de opleiding.
  • Avondopleiding: semester 3 van de opleiding.
 • Hoe? Via een gesimuleerde complexere gevalsstudie: het inboeken en afwerken van een volledig boekjaar.
Werkplekleren 3 - Apprentice
 • Doel? De student verdiept zich in bedrijfsprocessen en leert de rol van de boekhoudafdeling hierin kennen.
 • Wanneer? Gemiddeld 4u/week.
  • Dagopleiding: semester 3 van de opleiding.
  • Avondopleiding: semester 4 van de opleiding.
 • Hoe? De student gaat op bedrijfsbezoeken en brengt de bedrijfsprocessen en administratieve organisatie in kaart.
Werkplekleren 4 - Startende professional
 • Doel? De student verdiept zijn kennis op de werkplek.
 • Wanneer?
  • Dagopleiding: semester 4 van de opleiding gedurende 5 dagen per week.
  • Avondopleiding: semester 5 en 6 van de opleiding.
 • Hoe? De student voert op de werkplek zelfstandig (eenvoudige) taken uit en leert complexere taken uitvoeren.
Thomas More werkt voor het werkplekleren graag samen met tal van bedrijven en organisaties. We streven hierbij naar een optimale match tussen de student en het bedrijf of de organisatie zodat werkplekleren een win/win situatie wordt.
Wenst u een student een werkplek aan te bieden? Enkele elementen zorgen ervoor dat uw werkplek de ideale omgeving wordt om te werkplekleren. Wij ondersteunen u graag in het creëren van een goede leeromgeving.
 • De student krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren.
 • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
 • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkdag.
 • De opdrachten op de werkplek sluiten aan bij de leerdoelen van de afstudeerrichting.
Nood aan meer gedetailleerde info over het werkplekleren?
We kijken uit naar een goede en vlotte samenwerking tussen onze opleiding en uw bedrijf/organisatie.