Marketing- en Communicatiesupport (Mechelen - Antwerpen)

Onze graduaatsopleiding is een compacte van 2 jaar die de focus legt op praktijk, praktijk en nog eens praktijk! Binnen deze opleiding zal de student vaker op de werkplek staan en minder op de schoolbanken zitten. We linken de theorie steeds aan de praktische uitvoering: bondig maar to the point. Net dat wat de student nodig heeft om het vak goed te kunnen uitoefenen.
We leiden de studenten op met een brede basiskennis aan marketing en communicatie skills die nodig zijn om een job in de sector te kunnen starten. Na het eerste jaar van de opleiding kiest de student een afstudeerrichting nl. marketingsupport of communicatiesupport.
Werkplekleren
Werkplekleren is 'leren' op de werkplek, met de reële arbeidssituatie als leeromgeving en werkelijke problemen als leerobject. In elke semester van de opleiding komt werkplekleren aan bod en neemt toe in complexiteit en volume.
Thomas More werkt hiervoor graag samen met tal van bedrijven en organisaties. We streven hierbij naar een optimale match tussen de student en het bedrijf of de organisatie zodat werkplekleren een win/win situatie wordt.
In het curriculum zijn meerdere werkplekperiodes voorzien:
FASE 1 (Eerste academiejaar)
 • Telemarketeer
  • Doel: Gedurende drie weken aan de slag gaan als Telemarketeer.
  • Duurtijd: 3 weken fulltime
  • Periode: 09/01/2023 t.e.m. 27/01/2023
 • Briefing (academiejaar 2021-2022)
  • Doel: Gedurende drie weken aan de slag gaan op een marketing- of communicatie- afdeling en er meewerken aan het opstellen van een briefing voor een interne of externe klant.
  • Duurtijd: 3 weken fulltime
  • Periode: 30/05/2022 t.e.m. 17/06/2022
 • Marketing-communicatie (academiejaar 2022-2023)
  • Doel: Gedurende drie weken aan de slag gaan op een marketing- of communicatie- afdeling en er meewerken aan het opstellen van een briefing voor een interne of externe klant.
  • Duurtijd: 3 weken fulltime
  • Periode: 29/05/2023 t.e.m. 16/06/2023
FASE 2 (Tweede academiejaar)
De student kiest voor de afstudeerrichting marketingsupport of communicatiesupport. In functie van deze keuze zal de student ook een werkplek kiezen.
 • Exploratie
  • Doel: De student zal kennismaken met de organisatie in al zijn aspecten. Hij/zij zal vooral observeren, dus kijken en luisteren naar hoe de medewerkers hun job uitvoeren. De student voert op de werkplek eenvoudige taken uit.
  • Duurtijd: 3 weken fulltime
  • Periode: 09/01/2023 t.e.m. 27/01/2023
 • Startende Professional
  • Doel: De student voert op de werkplek eenvoudige taken uit en leert complexere taken uitvoeren. Samen met de werkplek gaat de student op zoek naar een afstudeerproject. Dit is een project of onderzoek binnen uw organisatie waaraan de student meewerkt of dat de student zelfstandig kan uitvoeren. Dit project zal de student ook moeten verdedigen voor een vakjury op het einde van het academiejaar.
  • Duurtijd: 16 weken
  • Periode: 13/02/2023 t.e.m. 16/06/2023
Wenst u een werkplek aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • Uw organisatie is een KMO (minimaal 15 medewerkers).
 • De student krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de student de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren. De mentor behaalde zelf minimaal een HBO5 diploma en/of heeft voldoende beroepservaring.
 • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
 • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkdag.
 • De opdrachten op de werkplek sluiten aan bij de domeinspecifieke leerresultaten (= competenties) van de afstudeerrichting.
Gedetailleerde informatie over het werkplekleren vindt u in dit mentorenboekje.
Vooraleer u beschikbare plaatsen kunt doorgeven, moet u zich éénmalig registreren via deze link. Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Mechelen Antwerpen en de student) zijn vastgelegd.