Organisatie en Management (Mechelen)

Welkom op de stagepagina van de opleiding Organisatie en Management.
Deze studenten volgen de 3-jarige bacheloropleiding Organisatie en Management en doen een stage die past binnen één van volgende trajecten:
 • Human Resources (HR)
  Deze studenten hebben geleerd om vanuit inzicht in human resources strategie een optimale service te verlenen aan de werknemers.
 • Event
  Deze studenten hebben geleerd om heuse events op touw te zetten zowel voor KMO's, als voor grote bedrijven in de profit of non-profitsector.
 • Intercultural relations management (IRM)
  Deze studenten hebben geleerd om in een internationale omgeving klanten/werknemers van diverse culturen in diverse talen service te verlenen.
Stageperiode en belangrijke vereiste
2de jaar
De studenten van HR en IRM lopen een verkorte stage van zes weken, vier dagen per week, tijdens het tweede semester van hun opleiding: van half april tot eind mei.
Tijdens de stage van de IRM studenten wordt er verwacht dat er minstens 1 vreemde taal aan bod komt.
3de jaar
Ze kunnen opteren voor een binnenlandse of buitenlandse stage.
Wij bieden twee type stages in het derde jaar aan:
 • Eerste semester: van half september tot eind december
 • Tweede semester: van half februari tot half mei
Ongeveer 50% van de taken moet in minstens één vreemde taal uitgevoerd worden. (met uitzondering voor het traject Event)
Info stage
Stageplaatsen aanbieden
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage.
 • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
 • De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van de afstudeerrichting.
Vooraleer u stageopdrachten kunt doorgeven, moet u zich registreren via volgende link:
Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Mechelen en de student) zijn vastgelegd.