Bedrijfsorganisatie (Mechelen)

Welkom op de informatiepagina van onze graduaatsopleiding bedrijfsorganisatie, campus De Vest Mechelen.
In het curriculum zijn werkplekperiodes voorzien:
 • Afstudeerproject
  • Voor studenten van Jaar 2
  • Duurtijd: 60 werkdagen, 4 of 5 dagen per week.
  • Periode: februari - juni
Wenst u een werkplek aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • Uw organisatie is een KMO of een start-up.
 • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren. De mentor behaalde zelf minimaal een HBO5 diploma en/of heeft voldoende beroepservaring.
 • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
 • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkdag.
 • De opdrachten op de werkplek sluiten aan bij de domeinspecifieke leerresultaten (= competenties) van de afstudeerrichting. Dit omvat ondermeer het maken van een haalbaarheidsstudie van een project.
 • Gedetailleerde informatie over het werkplekleren vindt u in dit mentorenboekje en deze stagerichtlijnen.
Vooraleer u beschikbare plaatsen kunt doorgeven, moet u zich éénmalig registreren via deze link. Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Mechelen Antwerpen en de student) zijn vastgelegd.