Information Management & Security (Mechelen)

Welkom op de informatiepagina van Thomas More campus Mechelen, opleiding 'Professionele bachelor in het informatiemanagement en de multimedia', keuzetrajecten 'Information & Cyber Security' en 'Data Analytics' (samen Information, Management & Security - IMS).
De opleiding IMS heeft in zijn studieprogramma voor de fase 3 'Stage' en voor de fase 2 'Incompany Project' opgenomen als verplicht curriculumonderdeel.
De stage(3IMS) gaat door in het tweede semester van opleidingsfase 3 en duurt 12 weken. In academiejaar 2023-2024 loopt de stage van 12/02/24 tot en met 17/05/24.
Tijdens de paasvakantie (van maandag 1 tot en met zondag 14 april 2024) heeft de student vakantie. De student mag (in overleg met de bedrijfsstagementor en met voorafgaande toestemming van de IMS stagecoördinator) tijdens deze schoolvakantie de stage verderzetten. In dat geval kan de student de stage beëindigen op 03/05/24.
Het incompany project(2IMS) gaat door in het tweede semester van opleidingsfase 2 en duurt 8 weken. In academiejaar 2023-2024 loopt het incompany project van 15/04/24 tot en met 07/06/24.
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
  • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage.
  • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
  • De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van de IMS opleiding.
Gedetailleerde informatie over het verloop, de organisatie en de evaluatie van de stage vindt u in de:
Vooraleer u stageopdrachten kunt doorgeven, moet u zich registreren via volgende link:
Via deze link geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Mechelen en de student) zijn vastgelegd.