Travel Support (Mechelen)

Welkom op de informatiepagina van de Graduaatsopleiding Travel Support van Thomas More - Campus De Vest Mechelen.
Onze opleiding is een beroepspraktijkgerichte opleiding met als doel het afleveren van startklare professionals, waar studenten en hun ontwikkeling centraal staan.
Werkplekleren is essentieel in deze zeer praktijkgerichte opleiding waar elk semester focus legt op een andere beroepsrol: serviceverlener, verkoper en administratieve duizendpoot.
Zowel inkomend als uitgaand toerisme komen in deze gevarieerde opleiding aan bod.
Wat is werkplekleren?
Werkplekleren is 'leren' op de werkplek, met reële arbeidssituaties als leeromgeving en werkelijke problemen als leerobject. In elke fase van de opleiding komt werkplekleren aan bod en neemt het takenpakket toe in complexiteit en volume. Dit gaat van verkennend en explorerend naar meer specialiserend en heeft ten slotte een verdiepend karakter.
Thomas More werkt hiervoor graag samen met tal van bedrijven en organisaties. We streven hierbij naar een optimale match tussen de student en het bedrijf of de organisatie zodat werkplekleren een win/win situatie wordt.
In het curriculum zijn meerdere werkplekperiodes voorzien met elk een aparte focus:
FASE 1 (Eerste academiejaar)
 • Serviceverlener:
  • Doel: De student werkt in een toeristisch informatiekantoor (of soortgelijke onthaalfunctie) gedurende 2 dagen per week in het tweede kwartaal van semester 1. De student maakt op de werkplek kennis met de hele customer journey en scherpt zijn communicatieve vaardigheden aan. Op deze manier wordt de wisselwerking tussen wat studenten in het Talent Lab leren en op de werkplek versterkt.
  • Duurtijd: 8 weken, 2 dagen per week (De studenten volgen de rest van de week les op campus.)
  • Periode: 20 november 2023 -26 januari 2024 (onderbroken door 2 weken Kerstvakantie)
 • Reisagent:
  • Doel: De student werkt in een reiskantoor gedurende 2 dagen per week in het tweede kwartaal van semester 2. De student maakt op deze manier kennis met het productassortiment van de werkplek en leert deze op een correcte manier verkopen. Op deze manier wordt de wisselwerking tussen wat studenten in het Talent Lab leren en op de werkplek versterkt.
  • Duurtijd: 8 weken, 2 dagen per week (De studenten volgen de rest van de week les op campus.)
  • Periode: 22 april 2024 - 14 juni 2024
Wenst u een werkplek aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • Uw organisatie is een bedrijf waar minimaal 15 personen zijn tewerkgesteld.
 • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren. De mentor behaalde zelf minimaal een HBO5 diploma en/of heeft voldoende beroepservaring.
 • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
 • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkdag.
 • De opdrachten op de werkplek sluiten aan bij de domeinspecifieke leerresultaten (= competenties) van de afstudeerrichting.
Gedetailleerde informatie over het werkplekleren vindt u in dit mentorenboekje .
Vooraleer u beschikbare plaatsen kunt doorgeven, moet u zich éénmalig registreren via deze link. Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Mechelen Antwerpen en de student) zijn vastgelegd.