Bedrijfsmanagement (Mechelen)

Welkom op de informatiepagina van TM Mechelen, opleiding Bedrijfsmanagement campus Mechelen.
De stage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle laatstejaarsstudenten en is opgevat als sluitstuk van de bacheloropleiding. Enkele afstudeerrichtingen linken de bachelorproef aan de stage, waarvoor wij ook uw medewerking verwachten. De stagerichtlijnen van de afstudeerrichting of het traject bevatten het doel van de stage evenals het engagement van de betrokken partijen.
De stageperiode in semester 1 vangt aan op 18/09/2023 en eindigt uiterlijk op 15/12/2023.
De reguliere stageperiode in semester 2 vangt aan op 12/02/2024 en eindigt uiterlijk op 17/05/2024.
De stage biedt de student mogelijkheden tot ervaringsgericht leren door actieve aanwezigheid in een reële professionele en sociale werkomgeving. Tijdens de stage kan de student zijn theoretische kennis toepassen in reële praktijksituaties die aansluiten bij de aard en het niveau van de opleiding.
Meer informatie over de modaliteiten vindt u op de pagina's van de respectievelijke richtingen.
Studenten automotive management volgen gedurende hun opleiding nog twee extra opleidingsspecifieke stages. We zijn ervan overtuigd dat de studenten tijdens deze stages ervaring zullen opdoen die we hun onmogelijk kunnen meegeven op de schoolbanken. Hieronder vindt u meer details omtrent deze stages:
Stagerichtlijnen en takenlijst Programma Periode Studenten
Bedrijfsstage Concessie Link 27 november tot en met 1 december 2023 2e jaars automotive management
Automotive Sales Stage Link 12 tot en met 21 januari 2024 3e jaars automotive management
Stageplaatsen aanbieden
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
  • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage.
  • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
  • De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van de afstudeerrichting.
Vooraleer u stageopdrachten kunt doorgeven, moet u zich registreren via volgende link:
Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Mechelen en de student) zijn vastgelegd.