Transport en logistiek (Antwerpen - Mechelen)

Welkom op de informatiepagina van onze graduaatsopleiding Transport en Logistiek, campus De Vest Mechelen en campus Sint Andries Antwerpen.
In het curriculum zijn meerdere werkplekperiodes voorzien:
 • Studenten 1ste jaar van de opleiding
  • 2 periodes van elk 3 aansluitende weken
  • Periode 1: Alle werkdagen vanaf maandag 08 januari 2024 t/m 26 januari 2024
  • Periode 2: Alle werkdagen vanaf maandag 27 mei 2024 t/m 14 juni 2024
 • Voor studenten 2de jaar van de opleiding
  • Eén aansluitende periode van 16 weken
  • Alle werkdagen vanaf 12 februari 2024 t/m 14 juni 2024
Wat is werkplekleren?
  De Graduaat studenten opteren voor een meer praktische opleiding. Hun focus ligt op "Al doende leert men!" Zij kiezen voor een opleiding waarin ze effectief taken leren door ze uit te voeren. Hun stages (die "werkplekleren" worden genoemd) zijn operationele meewerkstages. Zij nemen actief deel aan de dagdagelijkse taken op de werkvloer.
Welke taken spreken de Graduaatstudenten aan?
  Moeilijk om dit te generaliseren, maar durf te stellen dat dit overwegend uitvoerende taken zijn. Dit kan binnen de volgende omgevingen:
  • Operationeel: bv planning van logistieke activiteiten en transporten, order handling, expeditie (assist), magazijn organisatie (supporting role), ...
  • Administratief: bv medewerkers customer service department, opvolging van zendingen, order registratie, ...
  • Financieel: bv facturatie, opvolging openstaande facturen
  • Commercieel: bv inside sales administratie
  Deze mensen opteren voor de dingen aan te pakken en uit te voeren!
Wenst u een werkplek aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • Uw organisatie is een bedrijf waar minimaal 10 personen zijn tewerkgesteld.
 • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren. De mentor behaalde zelf minimaal een HBO5 diploma en/of heeft voldoende beroepservaring.
 • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
 • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkdag.
 • De opdrachten op de werkplek sluiten aan bij de domeinspecifieke leerresultaten (= competenties) van de afstudeerrichting.
Gedetailleerde informatie over het werkplekleren vindt u in dit mentorenboekje .
Vooraleer u beschikbare plaatsen kunt doorgeven, moet u zich éénmalig registreren via deze link. Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Mechelen Antwerpen en de student) zijn vastgelegd.