Interieurvormgeving (Mechelen)

Welkom op de informatiepagina van de opleiding Interieurvormgeving aan de Thomas More campus Faydherbe in Mechelen.
Binnen de opleiding Interieurvormgeving moeten de studenten in het bachelorjaar werkveldervaring opdoen. Die stage duurt minimum 24 dagen tussen 5 februari en 12 april. In sommige gevallen kan hiervan afgeweken worden als dit boeiende leerkansen biedt.
De afstudeerstage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle laatstejaarsstudenten en is opgevat als een belangrijk deel van hun bacheloropleiding.
Studenten beginnen hun zoektocht naar een stageplaats vanaf het begin van het academiejaar. Tegen half september zou elke stageplaats dus de gegevens op het stageportaal moeten bijgewerkt hebben.
Stage is voor onze studenten een belangrijke periode in hun opleiding. Ze krijgen volop de kans om hun kennis en vaardigheden aan de praktijk te toetsen en om veel bij te leren. Een stage is dan ook echt zinvol als de stagetaken die een student krijgt zo nauw mogelijk aansluiten bij de realiteit. Tijdens de stage krijgt de student begeleiding en coaching door mensen van de stageplaats. Er is met andere woorden een belangrijke pedagogische rol weggelegd voor de stagegever, waarbij dit voorrang krijgt op economische overwegingen. De evaluatie van de stage gebeurt deels door de begeleider van de stageplaats, deels door de opleiding.
Meer informatie over de stagerichtlijnen vind je bij de Infodocumenten.
We kijken uit naar een goede en vlotte samenwerking tussen onze opleiding Interieurvormgeving en uw bedrijf/organisatie.
Infodocumenten