Biomedische Laboratoriumtechnologie (Geel)

In het laatste semester van de opleiding bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie lopen de studenten van deze opleiding een stage. Deze stage omvat 16 weken en loopt voor studenten met een regulier traject van februari t.e.m. mei. Voor studenten met een niet-regulier traject kan dit ook van september t.e.m. december zijn. De stage wordt uitgevoerd in een medisch laboratorium (Medische Laboratoriumtechnologie) of een laboratorium van de industrie of van een instelling voor wetenschappelijk onderzoek (Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie).
Tijdens de stageperiode wordt een eindwerk gemaakt dat na de stageperiode gepresenteerd en verdedigd wordt voor een jury.
Studenten Medische Laboratoriumtechnologie worden 600 uren ingeschakeld in de dagelijkse activiteiten van een ziekenhuis- of privélabo zodat ze veel ervaring opdoen in klinische biochemie, hematologie en medische microbiologie. Het eindwerk kan het verslag zijn van een praktijkonderzoek, maar het kan ook een theoretisch werk zijn dat een bepaald deelaspect van de stageactiviteit of een recente ontwikkeling in de kijker plaatst.
Voor studenten Farmaceutische en Biologisch Laboratoriumtechnologie wordt als stageonderwerp een welomlijnd laboratoriumprobleem opgedragen en wordt tijdens de stage het nodige praktische werk verricht om een antwoord te vinden op de gestelde onderzoeksvragen. De bekomen resultaten worden verwerkt in het eindwerk.
De stage en het schrijven van het eindwerk worden opgevolgd door een stagementor van het stagebedrijf/stage-instelling en door een stagebegeleider van de hogeschool.
De stage is in principe onbezoldigd.