Agro- en Biotechnologie (Geel)

Welkom op de informatiepagina van TMKempen, opleiding Agro- en Biotechnologie, campus Geel.
Afstudeerrichting biotechnologie
Informatie volgt, voor meer info zie contactgegevens onderaan dit scherm.
Afstudeerrichting dierenzorg
De stage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle laatstejaarsstudenten en is opgevat als sluitstuk van hun bacheloropleiding. Tijdens de stageperiode maakt de student een bachelorproef die gelinkt is aan de stage, waarvoor wij ook uw medewerking verwachten.
Onze studenten kunnen stage doen in dierenartsenpraktijken en in proefdierkunde centra.
Zij doen ongeveer 560 uren stage , verdeeld over een gans academiejaar. De vaste stagedagen tijdens de lesweken zijn maan- en dinsdag. Een stagedag bestaat uit 8 uur.
Stageplaats aanbieden
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage.
 • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De stagiair maakt kennis met de diverse aspecten van een dierenartsenpraktijk / proefdiercentrum.
 • De stagiair krijgt de kans om de nodige competenties te ontwikkelen.
 • De praktijkinfrastructuur leent zich ertoe om deze competenties te verwerven:
  • Assisteren aan de balie
  • Assisteren tijdens de raadpleging
  • Assisteren tijdens chirurgie
  • Verzorgen hospitalisatiepatiënten
  • Assisteren bij medische beeldvorming
  • Assisteren bij anesthesie (gasanesthesie)
 • De stageplaats formuleert, in overleg met de student, een stageopdracht die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van de afstudeerrichting.
Afstudeerrichting tuinbouw
Informatie volgt, voor meer info zie contactgegevens onderaan dit scherm.
Afstudeerrichting voedingstechnologie
De studenten van de professionele bachelor agro- en biotechnologie afstudeerrichting voedingstechnologie doen een stage in een voedingsbedrijf, deze stage omvat 45 dagen. Tijdens de stage moet er een vraag of probleem van het bedrijf aangepakt worden en dit op een wetenschappelijke manier, zodat de gegevens kunnen verwerkt worden in een eindwerk of bachelorproef.