Sport en Bewegen (Turnhout)

Welkom op de stage-informatiepagina van Sport en Bewegen, campus Turnhout.
Bent u op zoek naar een bewegingsdeskundige in wording die uw cliënteel/personeel op een veilige manier wil laten bewegen? Dan bent u bij onze studenten ‘Sport en Bewegen’ aan het juiste adres!
“Mensen aanzetten en coachen om op een duurzame en verantwoorde manier te bewegen om alzo gezonder en bewuster te leven”, dat is de missie van onze opleiding!
Onze studenten beschikken over essentiële trainersvaardigheden en specifieke communicatie- en coaching competenties. Tevens weten ze welke aspecten van belang zijn om een goede gezondheid na te streven. Daarnaast worden ze gestimuleerd om een ondernemende houding aan te nemen en hebben ze geleerd om samen te werken in een interdisciplinair professioneel team. Ze hebben tevens notie van het uitstippelen van een sport- en beweegbeleid binnen een organisatie.
In het curriculum zijn 2 stageperiodes opgenomen:
 • Exploratiestage
  • Voor studenten van Fase 2
  • Duurtijd: 6 weken, 38u/week
  • Periode: februari - maart
 • Eindstage
  • Voor studenten van Fase 3
  • Duurtijd: 10 weken, 38u/week
  • Periode: half maart - juni
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • De stageplaats kan 38u stage per week aanbieden. Hierdoor komt de werklast voor de stagiair overeen met die van een normale werkweek.
 • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage. De stagementor dient te beschikken over een Bachelor/Master diploma in een richting verwant aan de opleiding ‘Sport en Bewegen’.
 • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving (ie NIET thuis!).
 • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De stageplaats formuleert een stageopdracht (ie Opdrachtomschrijving) die aansluit bij de opleidingsspecifieke leerresultaten (= competenties) van de opleiding ‘Sport en Bewegen’.
Indien 1 van deze voorwaarden niet voldaan is, kan de organisatie niet als stageplaats fungeren!
Gedetailleerde informatie over het verloop, de organisatie en de evaluatie van de stage kan u verkrijgen via de stagecoördinator Joke Puype (contactgegevens: zie onder).