Human Resources Management (Geel)

Beste werkveld partner,
Welkom op de informatiepagina van de stages van de driejarige opleiding Bachelor Human Resources Management, campus Geel.
Om onze studenten op te leiden tot startklare professionals is uw rol essentieel. We waarderen het enorm dat u interesse toont in onze opleiding en informeren u graag over de organisatie van onze stages.
In de tweede fase van de opleiding loopt de student vier dagen per week stage van half oktober tot half januari. De eerste vier weken vóór de stage start, krijgt de student een bootcamp ‘ready for take off’ om competenties van de eerste fase op te frissen en verder te verdiepen in aanloop naar de stage.
De stage heeft plaats binnen een organisatie of dienst die het mogelijk maakt om taken te leren kennen en uit te voeren binnen de scope van de twee operationele rollen sociaaljuridisch en administratief expert en talentencoach. Deze rollen richten zich op de vaardigheden om administratieve en HR-processen vlot te beheersen in een sociaaljuridische en specifieke stagecontext, alsook het aantrekken, matchen en ontwikkelen van competenties en talenten. In onze brochure vertellen we meer over de visie en eigenheid van de opleiding en lichten we de rollen en basiscompetenties verder toe.
Bij de stage hoort een schriftelijke stageovereenkomst als kader voor inhoud en verwachtingen tussen de student, de school en de stageorganisatie. De stage wordt op de werkplek begeleid door een HR-professional (stagebegeleider) die in nauw contact staat met de trajectcoach op school. De stagebegeleider geeft tussentijds feedback op het leerproces van de student en beoordeelt op het einde van het traject in welke mate de evaluatiecriteria verbonden met de rollen sociaaljuridisch en administratief expert en talentencoach door de student zijn aangetoond.
In de derde fase van de opleiding loopt de student voltijds stage van begin februari tot begin juni. De operationele vaardigheden die de student al verwierf in de stage fase twee, komen opnieuw aan bod. Maar we focussen in de derde fase op de rollen organisatiecoach en strategisch businesspartner. Hierbij kijken we naar taken die te maken hebben met het ondersteunen en ontwikkelen van teams en het inrichten van de organisatie. We noemen dit dan het tactische niveau. Maar ook binnen het strategisch kader van de organisatie zoeken we naar aanknopingspunten. We zoeken in overleg met de stageorganisatie hoe de student projectmatig aan de slag kan gaan om mee te werken aan beleidsvraagstukken of om bepaalde strategische keuzes te vertalen naar werkbare HR-processen.
Net zoals in fase twee wordt er een stageovereenkomst opgesteld waarin het takenpakket wordt beschreven, hoe deze taken verbonden zijn met de rollen organisatiecoach en strategisch businesspartner, de wederzijdse verwachtingen en welke kwaliteiten en talenten de student gaat inzetten en ontwikkelen op de stage. De stage wordt op de werkplek begeleid door een HR-professional (stagebegeleider) die in nauw contact staat met de trajectcoach op school. De stagebegeleider geeft tussentijds feedback op het leerproces van de student en beoordeelt op het einde van het traject in welke mate de evaluatiecriteria verbonden met de rollen door de student zijn aangetoond.
We willen u vragen om de gegevens in dit stageportaal steeds goed na te kijken en, indien nodig, aan te passen. Deze gegevens worden namelijk gebruikt voor het opmaken van stagecontracten, de communicatie over stages, en andere. U kan uw gegevens het hele jaar door wijzigen.