Toegepaste Psychologie (Antwerpen)

Welkom op de stage informatiepagina van de opleiding Bachelor in de Toegepaste Psychologie.
Onze opleiding heeft 3 afstudeerrichtingen:
  • Arbeids en organisatiepsychologie
  • School en pedagogische psychologie
  • Klinische psychologie
In het drie jaar durend programma bieden we onze studenten 2 maal een stage aan. In het tweede opleidingsjaar organiseren we een exploratiestage en in het derde jaar doorlopen student een eindstage.
Stages
Exploratiestage (8 weken in semester 2)
De exploratiestage is een beroepsvoorbereidende stage. Onder deskundige begeleiding doen de studenten hun eerste beroepservaringen op in een bepaald werkveld. De verworven theoretische kennis en vaardigheden worden aan de praktijk getoetst, nieuwe inzichten worden verworven en relevante vaardigheden eigen gemaakt. De student neemt een start in het ontwikkelen van een adequate beroepspersoonlijkheid als psychologisch consulent. Rekening houdend met de reeds verworven kennis en vaardigheden wordt de student methodisch ingeschakeld in het werkveld, alhoewel het beroep nog niet volledig en zelfstandig uitgeoefend wordt.
Eindstage (13 weken in semester 2)
De eindstage is een beroeps opleidende stage. Onder deskundige begeleiding verwerven de studenten het niveau van een beginnende beroepsuitoefenaar. De leerdoelen m.b.t. kennis, vaardigheden en attitudes van de verbredingsfase komen uiteraard terug in de verdiepingsfase. De ervaringen zullen diepgaander zijn. Zij oefenen het toekomstige beroep al op een vrij zelfstandige basis uit en zij schakelen zich in, rekening houdend met hun gevorderde kennis en vaardigheden. Hierbij dragen zij meer verantwoordelijkheid, ontplooien ze meer initiatieven en integreren ze op een breder en dieper niveau dan bij de Exploratiestage.
Afwijkende stageperiode eindstage
Voor studenten die kunnen afstuderen in februari organiseren we eveneens een eindstage in het eerste semester. De doelstellingen? zijn identiek aan de doelstellingen van een eindstage in het tweede semester. De studenten die eindstage in het eerste semester lopen starten met de stage op 20-09-2021 en ronden de stage ten laatste af op 21-01-2022.
Praktische informatie per afstudeerrichting
Afstudeerrichting Arbeids en organisatiepyschologie
In deze afstudeerrichting leiden we toekomstige HR-medewerkers op. We geven studenten een stevige theoretische basis aangevuld met praktijkopdrachten en stages om de opgedane kennis te transfereren naar praktische vaardigheden. We beogen met deze opleiding onmiddellijk inzetbare HR-professionals met zin voor initiatief, een hart voor de mensen en inzicht in organisatieprocessen.
Exploratiestage
8 weken van 31-01-2022 t/m 25-03-2022
Om de stagevooruitgang bij te houden werken we aan de hand van een evaluatieformulier dat is opgebouwd op basis van vooraf gedefinieerde doelstellingen en competenties. We verwijzen voor het document graag naar hieronder. U zal hieronder ook voorbeelden van doelstellingen terugvinden. Bedoeling is dat de student in samenspraak met de stageplaats gedurende de eerste stageweek doelstellingen en competenties definieert die zijn of haar vooruitgang tijdens de stage zullen kunnen monitoren.
Eindstage
13 weken van 28-02-2022 t/m 10-06-2022 met twee weken paasvakantie
Om de stagevooruitgang bij te houden werken we aan de hand van een evaluatieformulier dat is opgebouwd op basis van vooraf gedefinieerde doelstellingen en competenties. We verwijzen voor het document graag naar hieronder. U zal hieronder ook voorbeelden van doelstellingen terugvinden. Bedoeling is dat de student in samenspraak met de stageplaats gedurende de eerste stageweek doelstellingen en competenties definieert die zijn of haar vooruitgang tijdens de stage zullen kunnen monitoren.
Stageplaatsen aanbieden
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
  • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage.
  • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
  • Voor eindstage: De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de beroeps specifieke competenties van de afstudeerrichting.
Interesse om een stagiair te begeleiden?
Meld je aan bij ons stageportaal en registreer je stageopdrachten via “opgeven stageplaatsen”.
Afstudeerrichting Klinische psychologie
In deze afstudeerrichting leiden we studenten op die als psychologisch consulent inzetbaar zijn in de brede sector van de geestelijke gezondheidszorg. Studenten worden opgeleid om hulp te bieden aan mensen met psychosociale problemen. Studenten krijgen een doorgedreven training in psychodiagnostiek en psychologische dienstverlening en komen terecht in uitleenlopende settings: eerstelijnspsychologie, ambulante geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspsychologie, neuropsychologie, psychosociale rehabilitatie, kinder- en jeugdpsychiatrie, psychiatrie volwassenen, gerontopsychologie, forensische psychologie, samenlevingsopbouw, enzovoort.
Interesse om een stagiair te begeleiden?
Meld je aan bij ons stageportaal en registreer je stageopdrachten via “opgeven stageplaatsen” of stuur een mail naar stagebureau.tp@thomasmore.be . Wij horen graag van jou!
Afstudeerrichting School en pedagogische psychologie
In deze afstudeerrichting leiden we studenten op die als psychologisch consulent inzetbaar zijn bij de begeleiding van kinderen en jongeren in hun schoolcontext en thuissituatie. Studenten krijgen een doorgedreven training in psychodiagnostiek en psychologische dienstverlening. Thema’s waarmee studenten in aanraking komen zijn: communiceren met ouders, opvoedingsondersteuning, integrale jeugdzorg, intrafamiliaal geweld, leerlingenbegeleiding, onderwijsloopbaanbegeleiding, coachen van leerkrachten, enzovoort.
Interesse om een stagiair te begeleiden?
Meld je aan bij ons stageportaal en registreer je stageopdrachten via “opgeven stageplaatsen” of stuur een mail naar stagebureau.tp@thomasmore.be . Wij horen graag van jou!