Ergotherapie (Geel)

Welkom op de informatiepagina van de STAGES opleiding Bachelor Ergotherapie, Thomas More Kempen, campus Geel.
We waarderen het enorm dat we mogen samenwerken met een groep geëngageerde stagementoren!
Onze studenten doen gedurende hun opleiding 3 langere stages en 2 kennismakingsstages.
  • In het eerste jaar zijn er twee Kennismakingsstages: Beide kennismakingsstages, één in semester 1 en één in semester 2 bestaan uit 4 dagen. De student maakt kennis met twee verschillende organisaties en doelgroepen. Studenten gaan per twee naar eenzelfde stageplaats.
  • In het tweede jaar doen studenten 8 weken stage, Werkplekleren basis, zij maken kennis met de werking van een ergodienst en/of een organisatie en leren professioneel handelen en redeneren onder begeleiding van een ergotherapeut/stagementor.
In het derde jaar zijn er twee stages:
  • Eerst is er een reguliere stage van 8 weken, Werkplekleren verdieping, waarbij het professioneel handelen en redeneren geoefend wordt bij een tweede doelgroep.
  • Vervolgens is er een negen weken durende Werkplekleren vervolmaking, bij een derde doelgroep. Doorheen deze stage scherpt de student vaardigheden aan en bewijst hij/zij de nodige kwaliteiten te bezitten om als ergotherapeut het werkveld in te stappen. Aan deze stage is GEEN eindwerk/bachelorproef verbonden.
Eveneens in het derde jaar van hun opleiding werken de studenten in kleine groepen aan een Bachelorproject. De ‘opdrachtgever’ voor dit project kan een stageplaats zijn of een andere voorziening of onderzoekscentrum. Aan dit project is GEEN stage verbonden. Voor meer info, zie verder.
Op deze pagina vindt u de Stagekalender voor volgend academiejaar en een oproep voor het aanleveren van een thema voor een Bachelorproject, via onderstaande links.
We willen u vragen om de gegevens in dit stageportaal steeds goed na te kijken en, indien nodig, aan te passen. Deze worden immers gebruikt voor stagecontracten, communicatie, e.d. U kan uw gegevens het hele jaar door wijzigen. U kan er per periode aangeven of er studenten op stage kunnen komen.