Voertuigtechnieken (De Nayer)

Welkom op de infopagina van het graduaat voertuigtechnieken.
Werkplekleren Werkplekleren vormt binnen de opleiding Graduaat in de voertuigtechnieken een belangrijke schakel. 1/3de van de studietijd van de student bestaat uit werkplekleren.
Bij een conventionele stage schrijft de student doorgaans een neerslag in de vorm van een verslag over zijn/haar ervaring. Bij werkplekleren liggen de kaarten anders, het garagebedrijf wordt een nog belangrijkere partner:
Het doel is dat het garagebedrijf doelstellingen aanleert aan de student die per opleidingsonderdeel (werkplekleer sessie) beschreven zijn.
Een andere belangrijke verantwoordelijkheid voor het garagebedrijf is de aanzet tot evalueren. Via enkele eenvoudige stellingen waar U als bedrijf akkoord of niet akkoord mee gaat via ons online werkplekleer platvorm wordt de student permanent getoetst over zijn kennis van de beschreven doelstellingen.
De bedoeling is dat de student gedurende zijn loopbaan als student graduaat in de voertuigtechnieken zijn werkplekleersessies doorloopt binnen 1 firma. Op deze maner vergemakkelijken wij samen met u het proces tot opbouw van een lange termijn relatie.
Werkplekleersessies In de eerste fase gaan er 3 werkplekleersessies door op het bedrijf. De eerste werkplekleersessie is onder begeleiding van de docent en tijdens de tweede werkplekleersessie dient de student autonoom bezoeken uit te voeren bij de garagebedrijven, tijdens deze bezoeken dient de student te solliciteren bij u garagebedrijf. Eens de student een overeenkomst heeft met het garagebedrijf dient de student 3 dagen mee te draaien in de organisatie. Dit met doel om het bedrijf en de werknemers te leren kennen. In fase 2 gaat werkplekleren 5 (Voertuigtechnische interventies) gedurende 3 kwartalen door op 2 dagen per week. Werkplekleren 6 (Automotive professional) sluit het werkpleklerentraject af in het 4de kwartaal. Op dat moment is de student gedurende 7 volle weken op de werkplek.
 • De eerste werkplekleersessie: Werkplekleren 2: Kennismaking met het garagebedrijf gaat door op 6-13-20/12/2023 en 10/01/2024.
 • De tweede werkplekleersessie: Werkplekleren 3: Klein onderhoud start op 13/02/2024 en loopt tot 17/04/2024 (elke dinsdag en woensdag, m.u.v. de paasvakantie).
 • De derde werkplekleersessie: Werkplekleren 4: Specialistisch – Groot onderhoud start op 23/04/2024 en loopt tot 12/06/2024 (elke dinsdag en woensdag, m.u.v. wettelijke feestdagen).
 • De vijfde werkplekleersessie: Werkplekleren 5: Voertuigtechnische interventies start op 26/09/2023 en loopt tot 17/04/2024 (elke dinsdag en woensdag, m.u.v. de schoolvakanties, de lesvrije week en de herhalingsweek).
 • De zesde werkplekleersessie: Werkplekleren 6: Automotive professional start op 22/04/2024 en loopt tot 07/06/2024 (elke weekdag, m.u.v. wettelijke feestdagen).
Doelstellingen Fase 1
Per werkplekleersessie zijn er specifieke doelstellingen die moeten behaald worden. Deze zijn raadpleegbaar in de ECTS-fiches. Voor fase 1 zijn dit specifiek:
Doelstellingen ECTS werkplekleren 2
 • De student solliciteert in het kader van werkplekleren.
 • De student maakt kennis met de sector in het kader van “Klein Onderhoud”.
 • De student is vertrouwd met alle deelfacetten van een "Klein Onderhoud".
 • De student kent en volgt de gepaste procedures binnen de werkplek.
 • De student is in staat afwijkingen in het kader van klein onderhoud te herkennen en deze op een correcte manier te signaleren.
 • De student doet een eerste indruk op over de algemene werking van een bedrijf.
 • De student past de theoretisch opgedane kennis toe op de werkplek.
 • De student documenteert de opgedane ervaringen en licht toe a.d.h.v. een portfolio.
Doelstellingen ECTS werkplekleren 3
 • De student doet een eerste indruk op over de algemene werking van het bedrijf.
 • De student past de theoretisch opgedane kennis in de praktijk toe.
 • De student volgt consequent de instructies van de leidinggevende.
 • De student kent en volgt de gepaste procedures op de werkplek.
 • De student kent de inhoud van een PDI-procedure en kan deze op een kwaliteitsvolle manier uitvoeren, rekening houdend met veiligheid en duurzaamheid.
 • De student heeft inzicht in de basis interface tussen gebruiker en voertuig en kan deze configureren.
 • De student legt een eerste contact met de klant.
 • De student kan de opgedane ervaringen duidelijk documenteren en toelichten adhv een portfolio.
Doelstellingen ECTS werkplekleren 4
 • De student past de theoretisch opgedane kennis toe op de werkplek. (Kennis verbrandingsmotoren, Kennis gereedschappen, Kennis diagnose, Kennis netwerken basis, Kennis uitlaatgasnabehandeling)
 • De student volgt consequent de instructies van de leidinggevende.
 • De student kent en volgt de gepaste procedures binnen de werkplek.
 • De student is vertrouwd met alle deelfacetten van een "Groot Onderhoud".
 • De student herkent afwijkingen ihk van "Groot Onderhoud" en signaleert deze op een correcte manier.
 • De student documenteert de opgedane ervaringen duidelijk in het portfolio en licht deze toe.