Energietechnologie (Geel)

De stage van een professionele bachelor Energietechnologie omvat een project dat uitgewerkt wordt door een student in het laatste semester van zijn driejarige opleiding. Gedurende 17 weken is de student 4 dagen per week aan het werk in het bedrijf. Eén dag per week zijn er lessen voorzien.
Inhoudelijk
De stage kan inhoudelijk heel wat kanten op. In de meeste gevallen loopt energie in de brede betekenis van het woord als een rode draad doorheen het project.
Met de Stagebarometer kan u d.m.v. een aantal eenvoudige vragen zien in welke mate uw stageproject aansluit bij de criteria van de opleiding Energietechnologie.
Download hier de stagebarometer (Excelbestand) en probeer het uit!
Praktische organisatie
U heeft een mooi stageproject voor ogen? Hieronder kan u lezen hoe de selectieprocedure in grote lijnen verloopt:
 • U registreert, als stagegever, uw bedrijf op het stageportaal (https://stages.thomasmore.be);
 • de contactpersoon van het stagebedrijf geeft in het stageportaal een nieuwe aanvraag in met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de opdracht;
 • de aanvragen worden via het stageportaal aan de studenten getoond (vanaf 1 oktober t.e.m. 15 december);
 • studenten kunnen hun voorkeuren bekend maken en solliciteren (zelfde periode). Er kunnen meerdere studenten solliciteren voor één stageplaats;
 • U beslist als stagegever welke student(en) zullen mogen starten.
De stage start ongeveer half februari en duurt tot eind mei (Stage in semester 1 loopt van 20 september tot eind december).
 • de stagegever voorziet steeds een vaste contactpersoon (stagepromotor of stagementor);
 • de student verzorgt alle administratie;
 • de stagepromotor voorziet een aantal overlegmomenten voor de student;
 • de stagepromotor evalueert de stage 3x tijdens de stage en 1x op het eind;
 • de hogeschool voorziet een interne begeleider die de opvolging op procesmatig vlak zal doen.
Inspiratie voor mogelijke stage-onderwerpen
Nog niet helemaal zeker welke onderwerpen voor onze studenten geschikt zijn? We hebben hieronder een kleine selectie gemaakt van onderwerpen van de vorige jaren:
 • Van grijs naar groen: Een stage over hernieuwbare energie;
 • Zelfconsumptie van elektriciteit bij residentiële PV-installaties;
 • Energiemonitoringssysteem op maat van de klant;
 • Implementatie van HVAC in een appartementsgebouw;
 • Assemblagehandleiding bij een waterstof powebox;
 • Energiebesparingen en warmterecuperatie op koelcircuits;
 • EPB-verslaggeving: Van EPB-eisen 2020 in rechte lijn naar BEN;
 • Energie-audit in een industrieel productieproces;
 • Laadpaalinfrastructuur: dimensionering en kostprijs;
 • Bouwen en optimaliseren van een bekermachine;
 • Analyse en optimalisatie HVAC-installatie;
 • Elektrochemische energieopslag op industrieel niveau;
 • De werfleider 2.0;
 • HVAC in tijden van Covid-19.