Energietechnologie (Geel)

De stage van een professionele bachelor Energietechnologie omvat een project dat vrij zelfstandig uitgewerkt wordt door een student in het laatste semester van zijn driejarige opleiding. Gedurende 17 weken is de student 4 dagen per week aan het werk in het bedrijf. Eén dag per week zijn er lessen voorzien.
Koppeling aan de opleiding Energietechnologie
De stage kan inhoudelijk heel wat kanten op. In de meeste gevallen loopt energie in de brede betekenis van het woord als een rode draad doorheen het project.
De stage wordt gekoppeld aan het keuzetraject van de student:
 • Elektrische energie
 • Warmte en koeling
 • Duurzame energie & klimaat
Dit betekent dat het onderwerp moet passen binnen één van deze mogelijkheden. Eventueel kan je ook twee keuzetrajecten aanvinken, bv. bij een aanvraag voor twee studenten die samenwerken aan één ruime opdracht.
Tijdens hun opleiding werken de studenten aan 6 functieprofielen die van belang zijn om te groeien tot 'Future Proof Professional'. Het belang van elk profiel hangt samen met het keuzetraject van de student. Bij de start van de stage maken we afspraken i.v.m. de functieprofielen die de student tijdens zijn stage opneemt (maximum drie).
 • Projectleider & Management
 • Technicus & Praktijk
 • Design & Build
 • Calculator & Werkvoorbereider
 • Technisch commercieel & Communicatie
 • Sustainable problem solver
De studenten gebruiken de input van de stage voor het schrijven van een drietal bewijsstukken voor de Bachelorproef. Met een bewijsstuk toont de student aan dat hij/zij kan functioneren op het niveau van professionele bachelor.
Criteria voor een goede stage
Het doel van een stage is dat een student (zelfstandig) een oplossing zoekt voor één tot drie probleemstellingen uit de dagdagelijkse praktijk van een Energietechnoloog.
 • de stage daagt de student uit om analytisch en probleemoplossend te denken en te handelen;
 • de stage kan geformuleerd worden als probleemstelling in een onderzoeksproject (formuleer het probleem waarvoor de student een oplossing moet zoeken);
 • de student kan vrij zelfstandig aan de stage werken, met uiteraard ondersteuning van de stagementor of andere personen in de organisatie;
 • de stage sluit aan bij één van de keuzetrajecten van de opleiding;
 • maximum drie functieprofielen komen aan bod. Afspraken hierover worden gemaakt bij de start van de stage, maar het is goed om dat nu al in het achterhoofd te houden;
 • de stage is geschikt als input voor bewijsstukken voor de Bachelorproef;
 • de stage is geen meeloopstage.
Vaak missen studenten de technische skills om technische apparatuur te installeren, in bedrijf te stellen en te onderhouden. Om deze skills aan te leren, is het perfect mogelijk dat de student enkele weken meeloopt met techniekers, projectleider… Het is echter niet de bedoeling dat de student 17 weken installaties uitvoert. Het is ook niet de bedoeling om een student op verschillende diensten enkele weken te laten meelopen. De student bereikt dan niet voldoende diepgang en bedenkt zelf te weinig oplossingen.
Met de Stagebarometer kan u d.m.v. een aantal eenvoudige vragen zien in welke mate uw stageproject aansluit bij de criteria van de opleiding Energietechnologie.
Praktische organisatie
U heeft een mooi stageproject voor ogen? Hieronder kan u lezen hoe de selectieprocedure in grote lijnen verloopt:
 • U registreert, als stagegever, uw bedrijf op het stageportaal (https://stages.thomasmore.be);
 • de contactpersoon van het stagebedrijf geeft in het stageportaal een nieuwe aanvraag in met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de opdracht;
 • de aanvragen worden via het stageportaal aan de studenten getoond (vanaf 1 oktober t.e.m. 15 december);
 • studenten kunnen hun voorkeuren bekend maken en solliciteren (zelfde periode). Er kunnen meerdere studenten solliciteren voor één stageplaats;
 • U beslist als stagegever welke student(en) zullen mogen starten.
De stage start ongeveer half februari en duurt tot eind mei (Stage in semester 1 loopt van 20 september tot eind december).
 • de stagegever voorziet steeds een vaste contactpersoon (stagementor);
 • de student verzorgt alle administratie;
 • de stagementor voorziet een aantal overlegmomenten voor de student;
 • de stagementor evalueert de stage 3x tijdens de stage en 1x op het eind;
 • de hogeschool voorziet een interne begeleider die de opvolging op procesmatig vlak zal doen.
Inspiratie voor mogelijke stage-onderwerpen
Nog niet helemaal zeker welke onderwerpen voor onze studenten geschikt zijn? We hebben hieronder een kleine selectie gemaakt van onderwerpen van de vorige jaren:
 • Van grijs naar groen: Een stage over hernieuwbare energie;
 • Zelfconsumptie van elektriciteit bij residentiële PV-installaties;
 • Energiemonitoringssysteem op maat van de klant;
 • Implementatie van HVAC in een appartementsgebouw;
 • Lichtstudie & lichtmanagementsystemen;
 • Assemblagehandleiding bij een waterstof powerbox;
 • Energiebesparingen en warmterecuperatie op koelcircuits;
 • EPB-verslaggeving;
 • Energie-audit in een industrieel productieproces;
 • Laadpaalinfrastructuur: dimensionering en kostprijs;
 • Opstellen van een energiebalans;
 • Analyse en optimalisatie HVAC-installatie;
 • Elektrochemische energieopslag op industrieel niveau;