Energietechnologie (Geel)

De stage van een professionele bachelor Energietechnologie omvat een project dat zelfstandig uitgewerkt wordt door een student in het laatste semester van zijn driejarige opleiding. Gedurende deze 17 weken is de student 4 dagen per week aan het werk in het bedrijf. Eén dag per week zijn er lessen voorzien.
Inhoudelijk
De stage kan inhoudelijk heel wat kanten op. In de meeste gevallen loopt energie in de brede betekenis van het woord als een rode draad doorheen het project.
Het niveau van dit project komt min of meer overeen met het niveau van een startende professionele bachelor. Bij grotere projecten is het mogelijk om 2 studenten te laten samenwerken aan één opdracht.
Bij twijfel neemt u contact met ons op. We bespreken dan de stage-opdracht die u voor ogen heeft en komen eventueel ter plaatse om de situatie goed in te schatten.
Praktische organisatie
De studenten kiezen een stageplaats op basis van een projectbeschrijving. Bij de omschrijving van de opdracht dient u rekening te houden met de meetbaarheid van het eindresultaat. Duidelijk omschreven doelstellingen vergemakkelijken een correcte uitvoering en evaluatie van het project.
Als u een stageproject voor ogen heeft, kan u zich registreren op dit stageportaal en stageplaatsen ingeven. Zo komt uw project in het aanbod voor de studenten Energietechnologie. Studenten kiezen op basis van de projectomschrijving één of meer stageplaatsen van hun voorkeur en zullen tussen half oktober en eind november hiervoor solliciteren. U beslist als stagebedrijf met welke student u in zee wil gaan en brengt hem/haar hiervan op de hoogte. De student communiceert met de opleiding i.v.m. de stand van zaken.
Een stage is voor de studenten in principe onbezoldigd. Als stagebedrijf dient u wel te zorgen voor begeleiding binnen het bedrijf. Deze begeleiding bestaat uit een vaste contactpersoon (stagepromotor of stagementor) waar de student met inhoudelijke vragen over zijn stage terecht kan. In de meeste gevallen overleggen de stagepromotor en de student minimaal 1x per week over de vorderingen.
De hogeschool zorgt voor een interne stagebegeleider. Deze volgt ook het stageproject van de student op, maar eerder op procesmatig vlak en minder inhoudelijk. De interne begeleider zal het stagebedrijf minimaal 2x bezoeken.
Inspiratie voor mogelijke stage-onderwerpen
Centrale koelinstallatie voor elektrolyseurs
Van grijs naar groen: Een stage over hernieuwbare energie
HVAC van Staccato en Kamp Circulair: Calculatie en werkvoorbereiding
Bouwen en optimaliseren van een bekermachine
Zelfconsumptie van elektriciteit bij residentiële PV-installaties
Analytics and Feasibility Study: Solenco Powerbox
Energiemonitoringssysteem op maat
Solenco Powerbox: Assemblagehandleiding
Energiebesparingen en warmterecuperatie op koelcircuits, toegepast op het koelcircuit op de Janssen Pharmaceutica site te Geel
Energieopslag in batterijen : Onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid voor particulieren
Stage energie- en warmtetechniek
Veiligere nucleaire energie: Lineair variabele differentiaaltransformator ontwikkelen
EPB-verslaggeving: Van EPB-eisen 2020 in rechte lijn naar BEN
STEM-building: Voorbereiding datalogging
Laadpaalinfrastructuur: Dimensionering en kostprijs
Studie van verschillende gebouwtechnieken
Optimaliseren van PV-Systemen: 3 Verschillende Montagestructuren bij PV-Installaties
Elektriciteitsmarkt in de toekomst: Laadpalen en thuisbatterijen
Zonnepaneel- en warmtepompinstallatie dimensionering
Aan de slag als EPB-verslaggever
Vrijetijdscentrum Edegem: HVAC en Sanitair
Optimaliseren van het ION-IXTM demineralisatie systeem
Stage in de EPB-sector
Energy Challenges : klimaatbeleid in scholen
Project Predikherenklooster : Analyse en optimalisatie HVAC-installatie
Elektrochemische energieopslag op industrieel niveau