Energietechnologie

De stage van een professionele bachelor energietechnologie omvat een project dat zelfstandig uitgewerkt wordt door een student in het laatste semester van zijn driejarige opleiding. Gedurende deze 17 weken is de student 4 dagen per week aan het werk in het bedrijf. Eén dag per week zijn er lessen voorzien.
Inhoudelijk
De stage kan inhoudelijk heel wat kanten op. In de meeste gevallen loopt energie in de brede betekenis van het woord als een rode draad doorheen het project.
Het niveau van dit project komt min of meer overeen met het niveau van een startende professionele bachelor. Bij grotere projecten is het mogelijk om 2 studenten te laten samenwerken aan één opdracht.
Op Toledo kan u meer informatie m.b.t. de stages bij energietechnologie vinden, inclusief een inspiratiepagina voor stageprojecten waarop u kan zien welke projecten de vorige jaren zijn doorgegaan.
Bij twijfel neemt u contact met ons op. We bespreken dan de stage-opdracht die u voor ogen heeft en komen eventueel ter plaatse om de situatie goed in te schatten.
Praktische organisatie
De studenten kiezen een stageplaats op basis van een projectbeschrijving. Bij de omschrijving van de opdracht dient u rekening te houden met de meetbaarheid van het eindresultaat. Duidelijk omschreven doelstellingen vergemakkelijken een correcte uitvoering en evaluatie van het project.
Als u een stageproject voor ogen heeft, kan u het registratieformulier voor stageprojecten bij energietechnologie invullen. Zo komt uw project in het aanbod voor de studenten Energietechnologie. Studenten kiezen op basis van de projectomschrijving één of meer stageplaatsen van hun voorkeur en zullen tussen half oktober en eind november hiervoor solliciteren. U beslist als stagebedrijf met welke student u in zee wil gaan en brengt hem/haar hiervan op de hoogte. De student communiceert met de opleiding i.v.m. de stand van zaken. Als er ook van ons een positief advies komt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Een stage is voor de studenten in principe onbezoldigd. Als stagebedrijf dient u wel te zorgen voor begeleiding binnen het bedrijf. Deze begeleiding bestaat uit een vaste contactpersoon (stagepromotor) waar de student met inhoudelijke vragen over zijn stage terecht kan. In de meeste gevallen overleggen de stagepromotor en de student minimaal 1x per week over de vorderingen.
De hogeschool zorgt voor een interne stagebegeleider. Deze volgt ook het stageproject van de student op, maar eerder op procesmatig vlak en minder inhoudelijk. De interne begeleider zal het stagebedrijf minimaal 2x bezoeken.