Kleuteronderwijs (Vorselaar)

Heeft u goesting om verder met ons samen te werken? Bent u terug bereid om studenten van het 1ste, 2de, 3de jaar en/of studenten van een LIO of werkpleklerentraject stage te laten lopen in uw school?
Dan kan u de beschikbare stageplaatsen aanduiden via het online stageportaal
Thomas More Kempen, campus Vorselaar, biedt 2 opleidingsconcepten aan om leraar kleuteronderwijs te worden!
 • 1 initiële opleiding voor studenten die een diploma secundair onderwijs hebben behaald en willen verder studeren;
 • Volgend academiejaar 2023-2024 starten we met een nieuwe verkorte opleiding Bachelor Kleuteronderwijs (LIO of werkplekleren). Deze opleiding is gericht voor studenten die een bachelor of master bezitten, al dan niet met onderwijsbevoegdheid.
 • De studenten die in het huidige of voorgaande academiejaren de verkorte opleiding hebben aangevat, kunnen nog terecht in een uitdooftraject.
De stageplanning kan u alvast helpen om te bekijken of de voorziene data voor onze stages, matchen met wat haalbaar is in uw school: Stageplanning opleiding BAKO(V). Bent u op zoek naar meer uitleg over elke stage specifiek die we organiseren, dan kan u die informatie hier vinden. Andere documenten inzake stage zijn te vinden op onze website.
Enkele praktische zaken:
 • De eerder ingevoerde contactgegevens bleven bewaard. U hoeft enkel wijzigingen aan te brengen. Gelieve de mentoren van het huidige academiejaar nog niet te wijzigen, want anders hebben zij geen toegang meer tot de documenten en evaluatie van de studenten die ze nu begeleiden. Vanaf 30 juni kan u mentoren of leerkrachten per klas wel wijzigen.
 • U hoeft enkel aan te geven of er in de loop van het jaar één of meerdere studenten stage mogen doen in een bepaalde klas. Als er meerdere studenten welkom zijn, dan zorgen wij ervoor dat de periodes niet overlappen.
 • Bij het verdelen van de studenten, zullen wij er in de mate van het mogelijke voor zorgen dat er een evenwichtige verdeling is tussen studenten van het 1ste, 2de en 3de opleidingsjaar en de verkorte opleiding.
 • Als u ons stageplaatsen aanbiedt, betekent dit dat wij u als lerarenopleiding:
  • gratis opleiding aanbieden voor mentoren. Naast de vierdaagse opleiding, is er ook de mogelijkheid een teamtraject aan te vragen voor het lerarenteam. Wenst u hiervoor meer informatie, kan u altijd mailen naar donche@thomasmore.be
  • uitnodigen op activiteiten en initiatieven vanuit de lerarenopleiding met relevantie voor het werkveld.
  • Als u (ongeveer) alle klassen of groepen openstelt, bieden wij de mogelijkheid aan om studenten te laten vervangen in uw school. U krijgt de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor vervangingen tijdens bijscholingen, of andere zaken.
 • Mentoren en directies kunnen tijdens het schooljaar alle stagedocumenten zoals het stagevademecum, kerntaken, informatie over digitaal evalueren … vinden via volgende link.
Wij kijken uit naar een fijne samenwerking!
Met vriendelijke groeten
Elien Peeters en Liesbet Francken