Information Management & Security (Mechelen)

Welkom op de informatiepagina van Thomas More Mechelen, opleiding 'Professionele bachelor in Informatiemanagement en Multimedia', keuzetrajecten 'Information & Cyber Security' en 'Data Analytics' (IMS).
De opleiding heeft in zijn studieprogramma "Stage", "Bachelorproef" en "Incompany Project" opgenomen als verplicht curriculumonderdeel voor alle afstudeerders.
De stage gaat door in het tweede semester van opleidingsfase 3. De stage duurt 12 weken tijdens de derde fase van de opleiding en loopt van 14/02/22 tot en met 20/05/22. Tijdens de Paasvakantie (die loopt van 04/04/22 tot en met 18/04/22) heeft de student vakantie.
De bachelorproef is een apart opleidingsonderdeel in het curriculum en bestaat uit een opdracht komende van de stageplaats. De student werkt aan een concreet probleem dat actueel is in het bedrijf en kan opgelost worden door een student op het niveau van een professionele bachelor.
Het stageonderwerp sluit aan bij één of meerdere competenties van de opleiding. De bachelorproef wordt in samenspraak met de stagedocent en de student verder geconcretiseerd.
Het incompany project gaat door tijdens het tweede semester van opleidingsfase 2. Het incompany project duurt 8 weken tijdens de tweede fase van de opleiding en loopt van 19/04/22 tot en met 10/06/22.
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
  • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage.
  • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
  • De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van de afstudeerrichting.
Het programma van de opleiding kan u in dit schema terugvinden.
Door te klikken op de naam krijgt u een overzicht van het programma en de bijhorende beroepsspecifieke competenties. Gedetailleerde informatie over het verloop, de organisatie en de evaluatie van de stage vindt u in de:
Vooraleer u stageopdrachten kunt doorgeven, moet u zich registreren via volgende link:
Via deze link geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Mechelen en de student) zijn vastgelegd.