Information Management & Security (Mechelen)

Welkom op de informatiepagina van Thomas More campus Mechelen, opleiding 'Professionele bachelor in het informatiemanagement en de multimedia', keuzetrajecten 'Information & Cyber Security' en 'Data Analytics' (samen Information, Management & Security - IMS).
De opleiding IMS heeft in zijn studieprogramma voor de fase 3 'Stage' en voor de fase 2 'Incompany Project' opgenomen als verplicht curriculumonderdeel.
De stage(3IMS) gaat door in het tweede semester van opleidingsfase 3 en duurt 12 weken. In academiejaar 2022-2023 loopt de stage van 13/02/23 tot en met 19/05/23. Tijdens de paasvakantie (die loopt van 03/04/23 tot en met 16/04/23) heeft de student vakantie.
Het stageonderwerp sluit aan bij één of meerdere competenties van de opleiding IMS. Het curriculum van de opleiding kan u vinden via onderstaande link:
Het incompany project(2IMS) gaat door in het tweede semester van opleidingsfase 2 en duurt 8 weken. In academiejaar 2022-2023 loopt het incompany project van 17/04/23 tot en met 09/06/23.
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
  • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage.
  • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
  • De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van de afstudeerrichting.
Gedetailleerde informatie over het verloop, de organisatie en de evaluatie van de stage vindt u in de:
Vooraleer u stageopdrachten kunt doorgeven, moet u zich registreren via volgende link:
Via deze link geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Mechelen en de student) zijn vastgelegd.