Lager Onderwijs (Turnhout - Vorselaar)

Heeft u goesting om verder met ons samen te werken? Bent u terug bereid om studenten van het 1ste, 2de, 3de jaar en/of studenten van de verkorte opleiding stage te laten lopen in uw school?
Dan kan u de beschikbare stageplaatsen aanduiden via het online stageportaal
Thomas More Kempen biedt 4 opleidingsconcepten aan om leraar lager onderwijs te worden!
 • 2 initiële opleidingen, met elk een eigen aanpak: één op campus Turnhout en één op campus Vorselaar.
 • 1 verkorte opleiding 'werkplekleren en leraar-in-opleiding', die enkel toegankelijk is voor studenten die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben: campus Vorselaar. Binnen deze opleiding zijn er twee opties:
  • Optie 1: werkplekleren (WPL)
  • Optie 2: leraar-in-opleiding (LIO)
Enkele interessante documenten:
De stageplanning kan u alvast helpen om te bekijken of de voorziene data voor onze stages, matchen met wat haalbaar is in uw school.
Bent u op zoek naar meer uitleg over elke stage specifiek die we organiseren, dan kan u die informatie hier terugvinden voor Campus Turnhout en Campus Vorselaar. Andere documenten inzake stage zijn te vinden op onze website.
Enkele praktische zaken:
 • De eerder ingevoerde contactgegevens bleven bewaard. U hoeft enkel wijzigingen aan te brengen. Gelieve de mentoren van het huidige academiejaar nog niet te wijzigen, want anders hebben zij geen toegang meer tot de documenten en evaluatie van de studenten die ze nu begeleiden. Vanaf 30 juni kan u mentoren per klas wel wijzigen.
 • U hoeft enkel aan te geven of er in de loop van het jaar één of meerdere stages mogen doorgaan in een bepaalde klas. Als er meerdere stages mogen doorgaan, dan zorgen wij ervoor dat de periodes niet overlappen.
 • Bij het verdelen van de studenten, zullen wij er in de mate van het mogelijke voor zorgen dat er een evenwichtige verdeling is tussen studenten van het 1ste, 2de en 3de opleidingsjaar en de verkorte opleiding.
 • Als u ons stageplaatsen aanbiedt, betekent dit dat wij u als lerarenopleiding:
  • gratis opleiding aanbieden voor mentoren. Naast de vierdaagse opleiding, is er ook de mogelijkheid een teamtraject aan te vragen voor het lerarenteam. Wenst u hiervoor meer informatie, kan u altijd mailen naar donche@thomasmore.be
  • uitnodigen op activiteiten en initiatieven vanuit de lerarenopleiding met relevantie voor het werkveld.
 • Als u klassen openstelt voor onze studenten, kunt u een aanvraag indienen voor vervangingen tijdens bijvoorbeeld bijscholingen en voor begeleiding bij openluchtklassen. Voor de openluchtklassen kan u een aanvraag doen via het stageportaal. Wij bekijken de haalbaarheid van uw aanvraag in functie van de periode van de openluchtklas en de beschikbaarheid van de studenten.
 • Mentoren en directies kunnen tijdens het schooljaar alle stagedocumenten zoals het stagevademecum, evaluatieformulieren, brieven… vinden via volgende link.
Wij kijken uit naar een fijne samenwerking!
Met vriendelijke groeten