Lager onderwijs (TM Kempen)

Thomas More Kempen biedt 3 opleidingsconcepten aan om leraar lager onderwijs te worden!
 • 2 initiële opleidingen, met elk een eigen aanpak: één op campus Turnhout en één op campus Vorselaar.
 • 1 verkorte opleiding, die enkel toegankelijk is voor studenten die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben: campus Vorselaar.
Ondanks de eigen aanpak binnen deze trajecten, werken de docenten nauw samen en kiezen we er bewust voor om de stages gelijk te laten lopen.
Enkele interessante documenten:
Andere documenten inzake stage zijn te vinden op: http://www.thomasmore.be/lerarenopleiding-kempen
Concreet aan de slag:
Heeft u goesting om verder met ons samen te werken? Bent u terug bereid om studenten van het 1ste, 2de, 3de jaar en/of studenten van de verkorte opleiding stage te laten lopen in uw school?
Dan kan u de beschikbare stageplaatsen aanduiden via het online stageportaal
Enkele praktische zaken:
 • De eerder ingevoerde contactgegevens bleven bewaard. U hoeft enkel wijzigingen aan te brengen.
 • U hoeft enkel aan te geven of er in de loop van het jaar één of meerdere studenten stage mogen doen in een bepaalde klas. Als er meerdere studenten welkom zijn, dan zorgen wij ervoor dat de periodes niet overlappen.
 • Bij het verdelen van de studenten, zullen wij er in de mate van het mogelijke voor zorgen dat er een evenwichtige verdeling is tussen studenten van het 1ste, 2de en 3de opleidingsjaar en de verkorte opleiding.
 • Voor de stages binnen de module ‘leren in verscheidenheid’ wordt een aparte mail gestuurd naar de betrokken scholen.
 • Als u ons stageplaatsen aanbiedt, betekent dit dat wij u als lerarenopleiding:
  • gratis opleiding aanbieden voor mentoren. Naast de vierdaagse opleiding, is er ook de mogelijkheid een teamtraject aan te vragen voor het lerarenteam.
  • uitnodigen op activiteiten en initiatieven vanuit de lerarenopleiding met relevantie voor het werkveld.
 • Als u klassen openstelt voor onze studenten, kunt u een aanvraag indienen voor vervangingen tijdens bijscholingen en voor begeleiding bij openluchtklassen. Wij bekijken de haalbaarheid van uw aanvraag in functie van de periode van de openluchtklas en de beschikbaarheid van de studenten.
 • Mentoren en directies kunnen tijdens het schooljaar alle stagedocumenten zoals het stagevademecum, evaluatieformulieren, brieven… vinden via volgende link: http://www.thomasmore.be/lerarenopleiding-kempen
Wij kijken uit naar een fijne samenwerking!
Met vriendelijke groeten