Communicatie (Mechelen)

Welkom op de stage-informatiepagina en van harte dank voor uw interesse in de stagewerking bij de opleiding Communicatiemanagement Thomas More campus Mechelen.
Stage is voor onze studenten een belangrijke periode in hun opleiding. Ze krijgen volop de kans om hun kennis en vaardigheden aan de praktijk te toetsen en om veel bij te leren. Een stage is dan ook echt zinvol als de stagetaken die een student krijgt, aansluiten bij de leerresultaten die we in onze opleiding willen bereiken. Tijdens de stage krijgt de student begeleiding en coaching door mensen van de stageplaats en van de opleiding. De evaluatie van de stage gebeurt in overleg tussen de begeleider van de opleiding en van de stageplaats.
Binnen de opleiding Communicatiemanagement zijn er 2 type stages:
 • De afstudeerstages voor onze laatstejaarsstudenten
 • De zomerstages voor onze 1ste en 2de jaarsstudenten
Voor elk van onderstaande keuzetrajecten van de Communicatiemanagement opleiding zijn stage-aanbiedingen mogelijk. Meer informatie over deze specialisaties vind je hier.
 • Branding & Advertising
 • Digital media manager
 • Event, Concept en Organisatie
 • Public Relations
 • Woordvoerder
De afstudeerstage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle laatstejaarsstudenten en is opgevat als sluitstuk van hun bacheloropleiding. Voor de meeste van onze studenten valt de afstudeerstage in het tweede semester van het academiejaar (februari-juni). Enkele studenten opteren voor een afstudeerstage in het eerste semester van het academiejaar (september-december).
Een afstudeerstage duurt 15 weken, met uitzondering voor de studenten van Event, Concept en Organisatie voor wie de stage 12 weken telt. Sommige 1ste en 2de jaarsstudenten kiezen voor een stage in de vorm van een zomerstage van 4 weken tijdens juli en augustus.
We verzamelen alle stagevacatures gemiddeld vier maanden voor de startdatum van de stage op ons online stageportaal https://stages.thomasmore.be, waar zowel studenten, docenten als bedrijven toegang toe krijgen. Op basis van het aanbod van de bedrijven maken studenten een keuze en zullen ze met jou contact opnemen voor een sollicitatiegesprek. Studenten kunnen ook een eigen stagevoorstel indienen op basis van een vrije sollicitatie.
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, dan rekenen we op de volgende engagementen:
 • De stagiair krijgt een persoonlijke stagementor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt, die zorgt voor een regelmatige opvolging en die zich engageert de nodige evaluatiemomenten tijdens de stage uit te voeren.
 • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
 • De stageplaats formuleert een stagetakenlijst die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van het keuzetraject.
Heb je interesse om een stagiaire te begeleiden en te laten leren in jouw werkomgeving? Registreer je dan op ons stageportaal (https://stages.thomasmore.be).
Meer informatie over de stagerichtlijnen vind je bij de Infodocumenten.
We kijken uit naar een goede en vlotte samenwerking tussen onze opleiding Communicatiemanagement en uw bedrijf/organisatie.