Communicatiemanagement

Welkom op de stageinformatiepagina en van harte dank voor uw interesse in de stagewerking bij de opleiding Communicatiemanagement Thomas More campus Mechelen.
Binnen de opleiding Communicatiemanagement zijn er 2 type stages:
 • De afstudeerstages voor de 3de jaarsstudenten
 • De zomerstages voor 2de jaarsstudenten
Voor elk van onderstaande keuzertajecten van de Communicatiemanagement opleiding zijn stage-aanbiedingen mogelijk.
 • Branding & Advertising
 • Digital media manager
 • Event & Experience
 • Public Relations
 • Woordvoerder
De afstudeerstage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle laatstejaarsstudenten en is opgevat als sluitstuk van hun bacheloropleiding. Voor de meeste van onze studenten valt de afstudeerstage in het tweede semester van het academiejaar (februari-juni). Enkele studenten opteren voor een afstudeerstage in het eerste semester van het academiejaar (september-december). Sommige studenten kiezen aanvullend voor een extra stage in de vorm van een zomerstage van 4 weken tijdens juli en augustus.
Een afstudeerstage duurt 15 weken, met uitzondering voor de studenten van Event & Experience wiens stage 12 weken duurt. Er zijn telkens 2 periodes waarbinnen de afstudeerstages plaatsvinden:
 • September - december
 • Februari - juni
Studenten beginnen hun zoektocht naar een stageplaats gemiddeld 4 maanden voor de startdatum van hun stage. De stagevacatures worden tegen die tijd best aangeboden op het stageportaal.
Stage is voor onze studenten een belangrijke periode in hun opleiding. Ze krijgen volop de kans om hun kennis en vaardigheden aan de praktijk te toetsen en om veel bij te leren. Een stage is dan ook echt zinvol als de stagetaken die een student krijgt, aansluiten bij de leerresultaten die we in onze opleiding willen bereiken (zie infodocumenten). Tijdens de stage krijgt de student begeleiding en coaching door mensen van de stageplaats en van de opleiding. De evaluatie van de stage gebeurt in overleg tussen de begeleider van de opleiding en van de stageplaats.
Om begeleiding, coaching en evaluatie optimaal te laten verlopen, geven we er de voorkeur aan dat maximum 1 student per periode stage loopt op dezelfde stageplaats en dat de stage volledig op de werkplek plaats vindt.
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • De stagiair krijgt een persoonlijke stagementor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt, die zorgt voor een regelmatige opvolging en die zich engageert de nodige evaluatiemomenten tijdens de stage uit te voeren.
 • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
 • De stageplaats formuleert een stagetakenlijst die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van het keuzetraject.
Meer informatie over de stagerichtlijnen vind je bij de Infodocumenten.
We kijken uit naar een goede en vlotte samenwerking tussen onze opleiding Communicatiemanagement en uw bedrijf/organisatie.