Verpleegkunde (Mechelen)

Welkom op de informatiepagina over de stages binnen de opleiding bachelor Verpleegkunde op de campus in Mechelen.
Hier kan je achtergrondinformatie vinden over de opbouw van onze stages, onze verschillende trajecten, algemene afspraken, stagebegeleiding en evaluatie van stages. Bij vragen, problemen, suggesties kan team stagecoördinatie TM Mechelen altijd bereiken via onderstaande gegevens.
Opbouw klinisch onderwijs
Studenten maken in de eerste drie fases kennis met de zeven verplichte zorgdomeinen. In fase 3 van het reguliere dagtraject is een leerzorgcentrum (LZC) een verplichte stage Hiermee bereiden we studenten voor op hun rol als junior verpleegkundige met de focus op zorgcoördinatie en interdisciplinaire samenwerking in een laag- tot middencomplexe zorgsetting. In fase 4 reiken we het LZC aan als keuzestage in een complexere of gespecialiseerde setting.
Verschillende trajecten binnen de opleiding
De bacheloropleiding verpleegkunde van Thomas More campus Mechelen biedt een dag- en een avondopleiding aan. De dagopleiding vormt het basistraject. Van daaruit werd de avondopleiding (VIA) uitgebouwd en worden er nog een aantal verkorte trajecten aangeboden zoals het traject voor studenten die reeds een HBO5-diploma in de verpleegkunde behaalden (BRUG) en een traject voor studenten die een bachelor- of masterdiploma bezitten binnen de psychosociale wetenschappen (IPSO).
Algemene afspraken
Voor elke stage zijn er een aantal algemene afspraken op gesteld voor de student; deze kan u terugvinden in de stage infobundel hieronder.
Stage-evaluatie
Tijdens de stages werken studenten met gedragsindicatoren van de Domeinspecifieke LeerResultaten (DLR) zodat ze het beoogde eindniveau behalen. De gedragsindicatoren hebben steeds betrekking op complexe en gespecialiseerde zorgsituaties. De volledige evaluatiecriteria zijn hieronder terug te vinden.
In het streven naar kwaliteitsvol evalueren hanteren we sinds 2021-2022 de Rubric Klinisch onderwijs. Het doel van deze Rubric is het verhogen van de transparantie en de uniformiteit bij de beoordeling op stage. Deze Rubric kan u raadplegen bij de stagebegeleider van de hogeschool.