Bedrijfsmanagement (TM Mechelen)

Welkom op de informatiepagina van TMMechelen, opleiding Bedrijfsmanagement campus Mechelen.
Dagopleiding - laatstejaars
De stage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle laatstejaarsstudenten en is opgevat als sluitstuk van hun bacheloropleiding. Tijdens de stageperiode maakt de student een bachelorproef die gelinkt is aan de stage, waarvoor wij ook uw medewerking verwachten. De stageperiode vangt aan op 10/02/2020 en eindigt uiterlijk op 30/05/2020. Meer informatie over timing en modaliteiten vindt u op de pagina's van de respectievelijke richtingen.
Avondopleiding - laatstejaars

De stage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle studenten van de avondopleiding en is opgevat als sluitstuk van hun bacheloropleiding. De student bezorgt tijdens de stageperiode een aantal opdrachten aan de stagedocent van de hogeschool. De studenten van de avondopleiding Accountancy-Fiscaliteit lopen tien aaneensluitende weken stage. De studenten van de avondopleiding Marketing lopen twaalf aaneensluitende weken stage.

Meer informatie over de stage in de avondopleiding vindt u op de pagina's van de avondopleiding Accountancy-Fiscaliteit en de avondopleiding Marketing.

Dagopleiding – korte stages automotive management
Bedrijfsstage After Sales

De stage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle tweedejaars automotive management. Tijdens de stageperiode loopt de student mee en komt zo in aanraking met de After Sales afdeling binnen een bedrijf uit de automotive sector. De stageperiode vangt aan op 4/11/2019 en loopt af op 9/11/2019.

Meer informatie over timing en modaliteiten vindt u hieronder op de betreffende pagina’s.

Automotive Sales stage

De stage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle laatstejaars automotive management. Deze stageperiode kan tijdens het autosalon lopen, maar kan ook gekoppeld worden aan de reguliere stage (zie hierboven). Zij loopt gedurende 2 weken op een sales afdeling binnen de automotive sector.

Meer informatie over timing en modaliteiten vindt u hieronder.

Stageplaatsen aanbieden
Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
  • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage.
  • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
  • De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van de afstudeerrichting.
De afstudeerrichtingen en keuzetrajecten van Thomas More Mechelen vindt u in onderstaande lijst:
Door te klikken op de naam krijgt u meer informatie over de stage.
Vooraleer u stageopdrachten kunt doorgeven, moet u zich registreren via volgende link:
Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Mechelen en de student) zijn vastgelegd.