Sales Support (Geel)

Graduaat in Sales Support
De opleiding graduaat Sales Support leidt studenten op met een brede basiskennis aan salestechnieken en skills die nodig zijn voor een startende professional. We richten ons op een studentenpubliek dat zich verder wil kwalificeren of omscholen. We voorzien aangepaste trajecten, die rekening houden met hun werkervaring en persoonlijke situatie (bv. combinatie werk-studie-gezin). We richten ons anderzijds ook op generatiestudenten die een beroepsopleiding in het hoger onderwijs willen volgen en een praktische leerweg boven een meer theoretische verkiezen. We verruimen ook de kansen voor studenten die zich willen heroriënteren.
De opleiding situeert zich binnen het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en is opgebouwd uit 6 thema’ s. Elk thema bestaat uit 4 onderdelen die nauw samenhangen. Werkplekleren vormt de rode draad binnen alle thema’s. De opleiding bestaat uit 6 semesters, gespreid over 3 academiejaren in avondonderwijs.
Meer informatie over de opleiding vind je op de website https://www.thomasmore.be/opleidingen/graduaat/marketing-sales-support-avondonderwijs.
Werkplekleren
Werkplekleren is 'leren' op de werkplek, met de reële arbeidssituatie als leeromgeving en werkelijke problemen als leerobject. In elke semester van de opleiding komt werkplekleren aan bod en neemt toe in complexiteit en volume. Dit gaat van verkennend, explorerend, specialiserend naar verdiepend in de specialisatie.
Thomas More werkt hiervoor graag samen met tal van bedrijven en organisaties. We streven hierbij naar een optimale match tussen de student en het bedrijf of de organisatie zodat werkplekleren een win/win situatie wordt.
Werkplekleren binnen het graduaat in Sales Support
Werkplekleren staat centraal binnen elk van de 6 thema’s. Binnen het werkplekleren leert de student de beroepstaken en -vaardigheden in reële situaties uitvoeren. De studenten verwerven de nodige competenties door beroepstaken als geheel in te oefenen.
  • Thema 1: bedrijf - markt - klant
In het werkplekleren van het thema “Bedrijf – markt – klant” verkent de student de functie sales support, het bedrijf of de onderneming waarbinnen de student het werkplekleren zal uitvoeren en wat de plaats en rol is van de functie sales support binnen dit bedrijf of organisatie. Door het verzamelen van informatie, meerdere bezoeken aan het bedrijf of de organisatie en diverse interviews brengt de student al deze informatie samen binnen zijn of haar portfolio.
  • Thema 2: klantenbeheer
In het thema “Klantenbeheer” onderhoudt de gegradueerde in de sales support een optimale relatie met klanten en prospecten en beheert administratief de klanten- en verkooprelatie. Specifieker verwerkt hij alle klantendata in de CRM-software en houdt deze data actueel. Daarnaast onderneemt hij proactief acties naar de klant om de relatie te versterken. Zo zal hij relaties met bestaande klanten verzorgen via telefonische contacten of direct marketingactiviteiten, nodigt hij klanten uit voor events, achterhaalt hij hun behoeften of informeert hij hen over nieuwe producten of ontwikkelingen in de markt waarin zij actief zijn. Daarnaast onderneemt hij ook acties om eventuele klachten op te lossen.
  • Thema 3: analyse en rapportering
In het thema ‘Analyse en rapportering’ krijgt de gegradueerde inzicht in de bestaande klantenportefeuille en wijzigingen in het klantengedrag. Zo analyseert hij wijzigingen in het afnamepatroon, de omzet, … van de klant. Daarnaast volgt hij veranderingen in de markt op en rapporteert hij hier intern over. Op basis van de gemaakte analyses formuleert de gegradueerde voorstellen om de klanten beter te bedienen (cross- en upselling) en het klantenbestand uit te breiden met nieuwe klantengroepen. Verder is hij in staat een eenvoudig klanttevredenheidsonderzoek op te zetten.
  • Thema 4: orderopvolging en orderafhandeling
In thema 4 zoomen we in op de orderopvolging en orderafhandeling. De hele flow van administratief orderbeheer brengen we in kaart. In het werkplekleren verkent de student de orderopvolging en orderafhandeling in de praktijk.
  • Thema 5: commerciële ondersteuning
De student biedt commerciële ondersteuning op de werkplek.
  • Thema 6: klantenbehandeling
In thema 6 zoomen we in op de after sales service en de klachtenbehandeling. De hele flow van de administratieve klachtenbehandeling brengen we in kaart. In het werkplekleren verkent de student de after sales service en klachtenbehandeling in de praktijk.
Investering van de onderneming
  • Het beschikbaar stellen van een contactpersoon/mentor die de student laat kennis maken met de verschillende thema’s en de nodige begeleiding voorziet.
Nood aan meer gedetailleerde info over het werkplekleren?