Maatschappelijk Werk (Geel - Turnhout)

Welkom op de informatiepagina van TM Kempen, opleiding Graduaat Maatschappelijk werk, campus Geel en Turnhout.
De student wordt binnen de opleiding Graduaat Maatschappelijk Werk opgeleid tot een volwaardige en professionele hulpverlener. De student kan de opleiding van 120 studiepunten afwerken in een voltijdse dagopleiding van twee jaar op campus Geel en campus Turnhout of in een deeltijds traject van drie jaar, als een avondopleiding, op campus Geel.
Tijdens de opleiding krijgt de student - dankzij jouw werkplekaanbod en begeleiding - de unieke kans om ervaring op te doen in het werkveld en zich voor te bereiden op een job als gegradueerde in het maatschappelijk werk. Het werkplekleren is vooral gericht op het aanleren en vervolmaken van de beroepstaken van het maatschappelijk werk. De opleiding biedt een sterke en intense uitwisseling tussen theorie en praktijk. De kennis, vaardigheden en attitudes die de studenten leren tijdens het werkplekleren zijn van essentieel belang. De docenten staan zowel de student als de mentor van de werkplek ten volle bij. De begeleider van de school houdt telefonisch contact met de werkplek en komt ter plaatse op werkplekbezoek.
Werkplekleren per semester
In elk semester van de opleiding komt werkplekleren aan bod en neemt de zelfstandigheid, complexiteit en verantwoordelijkheid toe.
Werkplekleren 1 - Kennismaking met de sector
 • Doel? De student maakt kennis met de sociale sector en met zichzelf als belangrijk werkinstrument.
 • Wanneer?
  • Dagopleiding: semester 1 (in het flexibel traject: semester 2)
  • Avondopleiding: semester 1 en 2
 • Hoe? Via een bezoek aan een organisatie, doelgroepanalyse, reflectiemomenten en een eerste contact met een werkplek ter voorbereiding van werkplekleren 2.
Werkplekleren 2 - Initiatie op de werkplek
Dagopleiding
 • Doel? De student oriënteert zich naar het beroep en naar zichzelf als beginnend maatschappelijk werker.
 • Wanneer? Semester 2: feb - april - 4 d/week - 22 dagen (in het flexibel traject: okt - dec - 3 d/week - 22 dagen).
 • Hoe? De student leert zoveel mogelijk facetten van het maatschappelijk werk kennen, observeert en begint te participeren aan het werk van de maatschappelijk werker op de werkplek.
Avondopleiding
 • Doel? De student verkent het werkveld.
 • Wanneer? Semester 3: minimum 50 uren aan werkveldverkenning.
 • Hoe? De student doet aan werkveldverkenning in een organisatie binnen de sector. De student maakt kennis met het werkveld door eerste ervaringen op te doen in een organisatie. De student krijgt feedback van de mentor maar er is nog geen evaluatiegesprek met de begeleider van de school op de werkplek. Tijdens de lessen wordt er ingegaan op de ervaringen.
Werkplekleren 3 - Maatschappelijk werk in de praktijk
Dagopleiding
 • Doel? De student oriënteert zich naar het beroep en naar zichzelf als handelend maatschappelijk werker.
 • Wanneer? Semester 3: sept - dec - 3 d/week - 30 dagen (in het flexibel traject: febr - mei - 3 d/week - 30 dagen).
 • Hoe? De student leert zoveel mogelijk facetten van het maatschappelijk werk kennen en participeert volwaardig aan het werk van de maatschappelijk werker op de werkplek.
Avondopleiding: werkplekleren 3.1 + werkplekleren 3.2
 • Doel? De student oriënteert zich naar het beroep en naar zichzelf als beginnend (3.1) tot handelend (3.2) maatschappelijk werker.
 • Wanneer? Semester 4 + 5: febr - mei + sept - nov: telkens 20 dagen.
 • Hoe? De student leert zoveel mogelijk facetten van het maatschappelijk werk kennen, observeert en participeert beginnend (3.1) tot volwaardig (3.2) aan het werk van de maatschappelijk werker op de werkplek.
Werkplekleren 4 - Startende professional
 • Doel? De student verdiept zich in het beroep en werkt een praktijkproject uit op dezelfde werkplek als werkplekleren 3 (of in avondopleiding werkplekleren 3.2).
 • Wanneer?
  • Dagopleiding: semester 4: febr - mei - 4 d/week - 40 dagen (in het flexibel traject: sept - dec - 4 d/week - 40 dagen)
  • Avondopleiding: semester 6: febr - mei - 20 dagen.
 • Hoe? De student voert op dezelfde werkplek als bij werkplekleren 3 zelfstandig taken van het maatschappelijk werk uit en werkt een praktijkproject uit.
Thomas More werkt voor het werkplekleren graag samen met tal van organisaties. We streven hierbij naar een optimale match tussen de student en organisatie zodat werkplekleren een win/win situatie wordt.
Heb je interesse en wens je eventueel een student een werkplek aan te bieden? Neem contact op met de werkplekcoördinator van onze opleiding: an.huls@thomasmore.be
We kijken uit naar een goede en vlotte samenwerking tussen onze opleiding en jouw organisatie.