Transport en logistiek TM Mechelen en TM Antwerpen

Welkom op de informatiepagina van onze graduaatsopleiding Transport en Logistiek, campus De Vest Mechelen en campus National Antwerpen.
In het curriculum zijn meerdere werkplekperiodes voorzien:
 • Exploratie
  • Voor studenten van Jaar 1
  • Duurtijd -
   • ofwel 16 weken van 2 opeenvolgende dagen per week
   • ofwel 10 weken van 3 dagen, waarvan 2 dagen opeenvolgend zijn
   • de studenten volgen nog 2 dagen per week les op de campus
  • Periode: Februari - juni
 • Verdieping
  • Voor studenten van Jaar 2
  • Duurtijd: 16 weken van minimaal 2 opeenvolgende dagen per week, de studenten volgen nog 2 dagen per week les op de Campus
  • Periode: september - januari
 • Afstudeerproject
  • Voor studenten van Jaar 2
  • Duurtijd: 16 weken, 5 dagen per week
  • Periode: februari - juni
Wat is werkplekleren?
  De Graduaat studenten opteren voor een meer praktische opleiding. Hun focus ligt op "leren om te doen"! Zij kiezen voor een opleiding waarin ze effectief taken leren door ze uit te voeren. Hun stages (die "werkplekleren" worden genoemd) zijn operationele meewerkstages. Zij nemen actief deel aan de dagdagelijkse taken op de werkvloer. "Al doende leert men" is van toepassing voor de graduaat student.
Welke taken spreken de Graduaatstudenten aan?
  Moeilijk om dit te generaliseren, maar durf te stellen dat dit overwegend uitvoerende taken zijn. Dit kan binnen de volgende omgevingen:
  • operationeel: bv planning, magazijn, order picking, ...
  • administratief: bv medewerkers customer service department, opvolging van zendingen
  • financieel: bv facturatie, opvolging openstaande facturen
  • commercieel: bv inside sales administratie
  Deze mensen opteren voor de dingen aan te pakken en uit te voeren!
Wenst u een werkplek aan te bieden aan één van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:
 • Uw organisatie is een KMO (minimaal 15 medewerkers).
 • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de werkplek die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor voldoende experimenteerruimte, opleiding en een regelmatige opvolging van het verloop van het werkplekleren. De mentor behaalde zelf minimaal een HBO5 diploma en/of heeft voldoende beroepservaring.
 • De student krijgt de kans kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Het werkplekleren is een leermoment. De student krijgt hiervoor voldoende informatie aangereikt.
 • Het werkplekleren vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
 • De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkdag.
 • De opdrachten op de werkplek sluiten aan bij de domeinspecifieke leerresultaten (= competenties) van de afstudeerrichting.
Gedetailleerde informatie over het werkplekleren vindt u in dit mentorenboekje .
Vooraleer u beschikbare plaatsen kunt doorgeven, moet u zich éénmalig registreren via deze link. Hiermee geeft u alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de stageovereenkomst, waarin de rechten en plichten van 3 partijen (uw organisatie, Thomas More Mechelen Antwerpen en de student) zijn vastgelegd.